اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

آزاده صمدی و تیپ جدیدش در جشنواره (عکس)

آزاده صمدی و تیپ جدیدش در جشنواره (عکس)

آزاده صمدی و تیپ جدیدش در جشنواره (عکس)

 

آزاده صمدی بازیگر کشورمان عکس های جدیدی از خودش را در جشنواره غذای اتریشی منتشر کرد.

آزاده صمدی نوشت:

*****

در جشنواره غذای اتريشی در كنار دكتر شولز سفير محترم و تاتر دوست اتريش كشوری كه به نظرم يكی از ديدنی ترين هاست و هميشه با ملت و دولت ايران روابطی تاريخی و خوب داشته و مهد موسيقی و هنر است و جذابيت هاي فرهنگی و توريستی بسيار دارد سوم تا هفتم بهمن ماه اين جشنواره فرهنگی در هتل آزادی داير است

 

آزاده صمدی و تیپ جدیدش در جشنواره (عکس)

 

آزاده صمدی و تیپ جدیدش در جشنواره (عکس)

 

آزاده صمدی و تیپ جدیدش در جشنواره (عکس)

 

آزاده صمدی و تیپ جدیدش در جشنواره (عکس)