عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

آموزش تصویری طریقه تیمم

مجموعه : دینی و مذهبی
آموزش تصویری طریقه تیمم

آموزش تصویری طریقه تیمم

 

دین مبین اسلام برای مواقعی که انسان نمیتواند وضو و یا غسل را انجام دهد ،مثلا وقتی که آب در دسترس نیست یا رسیدن آب به بدن بواسطه بیماری یا زخم ضرر دارد ، دستور تیمم را قرار داده است.در این بخش از ایران ناز با احکام و نحوه ی تیمم آشنا میشویم.

آموزش تیمم تصویری,تیمم بدل از غسل

آموزش تصویری طریقه تیمم

 

در هفت مورد، به جاى وضو و غسل بايد تيمم كرد:

1 – پيدا نكردن آب

2 – مشقت بيش از حد

3 – ترس از ضرر

4 – نياز به آب براى حفظ جان

5 – نياز به آب براى تطهير

6 – نداشتن آب مباح

7 – نداشتن وقت براى وضو يا غسل

 

,شرایط تیمم,طریقه تیمم کردن

آموزش تصویری طریقه تیمم

روش تیمم کردن

 

چيزهايى كه تيمم بر آنها صحيح است

 

تيمم به خاك ، ريگ ، كلوخ و سنگ ، اگر پاك باشند، صحيح است .

 

به آجر و كوزه قبل از پخته شدن نيز صحيح است . تيمم بر سنگ گچ و سنگ و سنگ آهك قبل از پخته شدن ، صحيح است .

 

دستور تيمم

 

در تيمم ، چهار چيز واجب است :

آموزش تصویری طریقه تیمم

اول :نيت

 

دوم : زدن تمام كف دو دست ، با هم ، بر چيزى كه تيمم به آن صحيح است و بنابر احتياط واجب ، همراه با ضربه باشد و گذاشتن دو دست بر زمين كافى نيست

 

سوم : كشيدن كف هر دو دست به تمام پيشانى و دو طرف آن ، از جايى كه موى سر مى رويد تا ابروها و بالاى بينى و بنابراحتياط واجب بايد دستها روى ابروها هم كشيده شود

 

چهارم : كشيدن كف دست چپ به تمام پشت دست راست و بعد از آن كشيدن كف دست راست به تمام پشت دست چپ .

 

احكام تيمم

 

تيمم بدل از غسل و بدل از وضو، با هم فرقى ندارند، ولى احتياط مستحب است در تيمم بدل از غسل ، بلكه در هر تيممى ، بعد از مسح پيشانى ، يك بار ديگر كف دستها را به زمين بزند و پشت دستها را به همين صورتى كه گفته شد، با كف دست ديگر مسح كند.

 

پيشانى و پشت دستها را بايد از بالا به پايين مسح كند و كارهاى آن را بايد پشت سر هم بجا آورد.

 

انسان بايد براى تيمم ، انگشتر را از دست بيرون آورد و اگر در پيشانى يا پشت دستها يا در كف دستها، مانعى باشد،مثلاً چيزى به آنها چسبيده باشد، بايد بر طرف كند.

 

آموزش تصویری طریقه تیمم

آموزش تیمم تصویری

 

 

مطالب مرتبط:

 

احکام کاشت ناخن برای غسل و وضو

 

احکام غسل جنابت به هنگام حیض بودن