اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

کیک خونه-سفارش آنلاین کیک تازه خانگی

کیک خونه-سفارش آنلاین کیک تازه خانگی

آموزش گام به گام روش های بستن گره کراوات

آموزش گام به گام روش های بستن گره کراوات

آموزش گام به گام روش های بستن گره کراوات

 

مدلها و روشهای زیادی برای بستن کراوات وجود دارد و دانستن این روشها بریا رقتن به مهمانی ها و جشنهای مخلف مهم هستند ، مثلاً کراوات هی عریض و کوتاه تر یا کراوات های باریک و بلند ، که هر کدام برای بسته شدن روش خاص خود را دارند تا به بهترین شکل ممکن دیده شوند . با ما همراه باشید تا روشهای مختلف بستن کراوات را به شـما کاربران عزیز سایت ایران ناز آموزش دهیم.

 

آموزش گام به گام روش های بستن گره کراوات

مدل های مختلف گره کراوات

 

گره کراوات بالتوس

گره بالتوس بزرگترین گره کراوات اسـت . حتی به شکل قابل ملاحظه‌ی، بزرگ تر از ویندزور. اگر این گره به صورت صحیح بسته شود ، پهن و مخروطی شکل میشود . ازآنجا کـه انتهای پهن کراوات چندین بار دور انتهای نازک آن پیچیده می شود ، شکل نهایی کراواتی کـه دارای گره بالتوس اسـت، بسیار کوتاه خواهد بود . با این گره هنرمندانه ، پر حاشیه و بحث‌برانگیز شوید .

 

آموزش گام به گام روش های بستن گره کراوات

آموزش نحوه بستن کراوات گره بالتوس

 

ابتد ، باید کراوات را بر عکس نگه دارید ؛ هم‌ چنین ، انتهای پهن کراوات باید در سمت راست، و انتهای نازک در سمت چپ باشد . انتهای پهن را باید بلندتر بگیرید .

 

2 . انتهای را پهن را زیر انتهای نازک، به سمت چپ ببرید .
3 . سپس، آنرا متمایل به سمت راست، رو به بالا بیاورید .

 

4. در ادامه ، آنرا از داخل حلقه‌ی گردن ، رو به پایین ، و متمایل به سمت راست، عبور دهید .
5 . به حرکت‌تان ادامه دهید ، و اینبار، آنرا متمایل به سمت چپ، رو به بالا ببرید .

 

6. در ادامه ، آنرا از داخل حلقه‌ی گردن ، رو به پایین ، و متمایل به سمت چپ، عبور دهید .
7 . سپس، آنرا متمایل به سمت راست، رو به بالا بیاورید .

 

8 . اکنون ، بار دیگر آنرا از داخل حلقه‌ی گردن ، رو به پایین ، و متمایل به سمت راست، عبور دهید .
9 . دراین مرحله ، انتهای پهن را به سمت چپ بچرخانید ، و از جلوی انتهای نازک کراوات عبور دهید .

 

10. یکبار دیگر، آنرا از داخل حلقه‌ی گردن ، رو به بالا رد کنید .
11 . دراین مرحله ، انتهای پهن کراوات را داخل آخرین گره‌ی کنید کـه با چرخش خود ایجاد کرده اسـت .
12 . با کشیدن انتهای پهن کراوات به سمت پایین ، گره را کمی سفت کنید . گره را بکشید و تنظیم کنید .

 

گره کراوات مورل

گره مورل کـه در 1995 توسط فردی بنام برنت مورل ابداع شد ، شکل معکوس گره‌ کلاسیک ویندزور اسـت . در شکل نهایی این گره ، انتهای نازک کراوات روی بخش پهن آن قرار میگیرد ، و ظاهری عجیب ودر عین حال، جالب و جذاب را پدید می‌آورد . گره مورل مثلثی شکل، کوچک، و به شکل عجیبی پهن اسـت . با این گره منحصر به فرد و جسورانه ، میتوانید هنجار شکنی کنید .

 

آموزش گام به گام روش های بستن گره کراوات

آموزش نحوه بستن کراوات گره مورل

 

ابتد ، باید انتهای پهن کراوات را در سمت راست، و انتهای نازک آنرا در سمت چپ قرار دهید . انتهای نازک باید تا نزدیکی ناف برسد . دراین گره نیز، باید انتهای نازک کراوات را حرکت دهید .

 

2 . انتهای نازک را به سمت راست، روی بخش پهن کراوات ببرید .
3 . سپس، آنرا از پایین ، از داخل حلقه‌ی گردن ، رو به بالا، عبور دهید .

 

4 . در ادامه ، آنرا متمایل به سمت چپ، به پایین بیاورید .
5 . اکنون ، باید انتهای نازک را از پشت بخش پهن ، به سمت راست بچرخانید .

 

6 . به حرکت ادامه دهید و آن را به سمت بالا بیاورید .
7 . بار دیگر، آنرا از داخل حلقه‌ی گردن ، متمایل به سمت راست، رو به پایین عبور دهید .

 

8 . در ادامه ، آن را به از جلوی بخش پهن کراوات، به سمت چپ بچرخانید .
9 . سپس، آنرا از پایین ، از داخل حلقه‌ی گردن ، رو به بالا عبور دهید .

 

10. دراین مرحله ، انتهای نازک کراوات را داخل آخرین گره‌ی کوچکی کنید کـه با چرخش خود ایجاد کرده اسـت .
11 . با کشیدن انتهای نازک کراوات به سمت پایین ، گره را کمی سفت کنید . گره را بکشید و تنظیم کنید .

 

گره کراوات ترینیتی

این مدل گره دارای شباهت‌هایی با گره سه گوشه‌ی سلتیک دارد . دراین گره نیز انتهای نازک کراوات را حرکت می دهیم؛ به علاوه ، در ابتدا گره‌هی کراوات باید شل باشند ، ودر آخر کار، آن‌ها را محکم میکنیم. گره ترینیتی شکلی دورانی ایجاد میکند کـه تا حدودی نامتقارن اسـت؛ کمی بزرگتر از ویندزور اسـت؛ و دارای جلوه‌ی زیبایی اسـت . هر آدمی کـه گره ترینیتی خیره شود ، شیفته‌اش خواهد شد .

 

آموزش گام به گام روش های بستن گره کراوات

آموزش نحوه بستن کراوات گره ترینیتی

 

ابتد ، انتهای پهن کراوات باید در سمت چپ، و انتهای نازک آن باید در سمت راست قرار بگیرند . نوک پهن کراوات باید تا نزدیک سگک کمربندتان برسد . دراین گره فقط باید انتهای نازک کراوات را حرکت دهید .

 

2 . انتهای نازک را به سمت چپ، و روی بخش پهن کراوات قرار دهید .
3 . سپس، آنرا از داخل، به سمت بالا، و کمی به سمت راست بچرخانید .

 

4 . انتهای نازک را متمایل به سمت چپ، به پایین بیاورید .
5 . اکنون ، آنرا از پایین،‌ به سمت پشت بخش پهن کراوات، به جهت راست بچرخانید .

 

6. دراین مرحله ، انتهای نازک را با سمت بالا بیاورید .
7 . انتهای نازک را از داخل حلقه‌ی گردن ، به سمت پایین ، متمایل به سمت چپ عبور دهید .

 

8 . در ادامه ، انتهای نازک را از روی بخش پهن ، به سمت راست بچرخانید ؛ سپس، آنرا از پایین ، و متمایل به سمت چپ، از داخل حلقه‌ی گردن به سمت بالا عبور دهید .
9 . دراین مرحله ، انتهای نازک کراوات را داخل آخرین گره‌ی کوچکی کنید کـه با چرخش خود ایجاد کرده اسـت .

 

10. در ادامه ، بار دیگر انتهای نازک را از پشت بخش پهن ، به سمت راست عبور دهید .
11 . طبق شکل،‌ بار دیگر، آنرا متمایل به سمت راست، رو به بالا، از گره‌ی آخر رد کنید .

 

12 . باقیمانده‌ی انتهای نازک را به سمت چپ بکشید و گره‌ها را محکم کنید .
13 . گره‌ی کراوات را صاف و مرتب کنید ، و نگاه‌ دیگران را به خود جلب کنید .

 

گره کراوات ون ویجک

گره ون ویجک، با این شکل عجیب، دراز،‌ استوانه‌ی، توسط هنرمندی بنام لیزا ون وجیک ابداع شد ؛ وی تلاش میکرد بلندترین گره‌ی ممکن و قابل استفاده‌ را برای کراوات ایجاد کند . گره ون ویجک نوع بزرگ شده‌ی گره پرنس آلبرت اسـت، کـه یک چرخش دیگر نیز به آن اضافه شده اسـت . اگر این گره بلند و باریک بطور صحیح بسته شود ، بطور برجسته و قابل ملاحظه‌ی شبیه مارپیچ میشود .

 

آموزش گام به گام روش های بستن گره کراوات

آموزش نحوه بستن کراوات گره ون ویجک

 

کار را به این صورت شروع کنید کـه انتهای پهن کراوات در سمت راست، و انتهای نازک آن در سمت چپ باشد . انتهای پهن کراوات باید کمی بالاتر از ناف قرار بگیرد . فقط باید انتهای پهن کراوات را حرکت دهید و انتهای دیگر باید ثابت بماند .

 

2. انتهای پهن را به سمت چپ، روی انتهای نازک ببرید .
3 . انتهای پهن را دور انتهای نازک بپیچید و به سمت راست ببرید .

 

4 . اکنون به چرخش انتهای پهن به دور انتهای نازک ادامه دهید،‌ و آن را به سمت چپ ببرید .
5 . بازهم ادامه دهید ، و آنرا از زیر انتهای نازک به سمت راست ببرید .

 

6 . دو دور را کامل کنید .
7 . طی سومین دور، انتهای پهن را از سمت راست به سمت چپ بچرخانید .

 

8 . و به این ترتیب،‌ دور سوم را نیز کامل کنید .
9 . اکنون ، انتهای پهن را از پایین ، از حلقه‌ی گردن ، به سمت بالا عبور دهید .

 

10. دراین مرحله ، انتهای پهن کراوات را داخل کل سه گره‌ی کوچکی کنید کـه با چرخش خود ایجاد کرده اسـت .
11 . با کشیدن انتهای پهن کراوات به سمت پایین ، گره را کمی سفت کنید . گره را بکشید و تنظیم کنید .

 

گره کراوات الدریج

گره الدریج، گره‌ی غیرمعمول، پیچیده ، و جذابی اسـت کـه برای ایجاد ن ، به 15 مرحله‌ی مجزا نیاز خواهد بود . این نوع گره‌ کراوات توسط جفری الدریج، سیاستمدار آمریکایی، در ۲007 ابداع شد ، ودر ۲008 از طریق اینترنت به شهرت رسید . گره الدریج، بر خلاف اکثریت سایر گره‌ه ، با حرکت دادن انتهای نازک کراوات ایجاد می شود .

 

در پاین ، بخش باقیمانده از انتهای نازک کراوات،‌پشت یقه‌ی پیراهن پنهان میشود . این گره بزرگ «بزرگتر از ویندزور» ظاهری مخروطی شکل شبیه دم ماهی به هم بافته شده ایجاد می کند . قصد نداریم شـما را یاد گرفتن و استفاده از این گره مایوس کنیم، ولی در انتخاب این گره باید شرایط و وضعیت را با دقت بسنجید .

 

آموزش گام به گام روش های بستن گره کراوات

آموزش نحوه بستن کراوات گره الدریج

 

ابتد ، انتهای پهن کراوات باید در سمت چپ، و انتهای نازک آن باید در سمت راست قرار بگیرند . نوک پهن کراوات باید تا نزدیک سگک کمربندتان برسد . دراین گره فقط باید انتهای نازک کراوات را حرکت دهید .

 

2 . انتهای نازک را به سمت چپ، و روی بخش پهن کراوات قرار دهید .
3 . سپس، آنرا از داخل، به سمت بالا، به سمت راست بچرخانید .

 

4 . در ادامه ، انتهای نازک را با سمت بالا، متمایل به چپ ببرید .
5 . اکنون ، آنرا از بالا، به داخل حلقه‌ی گردن ، به سمت پایین بیاورید .

 

6 . انتهای نازک را به سمت راست ببرید ، و اینبار از پایین ، از داخل حلقه‌ی گردن به سمت بالا عبور دهید .
7 . اکنون ، بار دیگر، انتهای نازک را متمایل به سمت چپ، از بالا به سمت پایین ، به پشت بخش پهن کراوات ببرید .

 

8. سپس، آن را با یک چرخش دیگر از داخل گره‌ی کوچکی کـه با چرخش قبلی ایجاد شده اسـت، رد کنید .
9 . انتهای نازک کراوات را به سمت چپ بکشید تا گره سفت شود .

 

10 . در همان حال، انتهای نازک را از بالا به داخل حلقه‌ی گردن ببرید و به پایین بیاورید .
11 . اکنون ، با یک چرخش دیگر، انتهای نازک را از بالا از حلقه‌ی گردن عبور دهید .

 

12. آن را با یک چرخش دیگر از داخل گره‌ی کوچکی کـه با چرخش قبلی ایجاد شده اسـت، رد کنید .
13 . انتهای نازک کراوات را به سمت چپ بکشید تا گره محکم شود .

 

14. مابقی انتهای نازک را در پشت حلقه‌ی گردن پنهان کنید .
15 . گره را محکم و مرتب کنید و ازآن لذت ببرید .

 

گره کراوات پرت

جری پرت «Jerry Pratt»، ابداع کننده‌ی گره پرت، برای اتاق بازرگانی ایالات متحده کار می کرد . آقای پرت، برای ۳0 سال، گره‌ کراوت ش را به شکل خاص و متفاوتی می‌بست، تا اینکه این نوع گره توسط دن شلبی، روزنامه نگار و مجری محبوب آمریکایی، کشف شد ، ودر 1989 دریک برنامه‌ی تلویزیونی به نمایش درآمد .

 

وقتی مقالاتی درباره‌ی گره شلبی در نیویورک تایمز و دیلی تلگراف منتشر شد ، این گره به شدت محبوبیت یافت. گره پرت گره‌ی تطبیق پذیر، با وقار، و با سایزی متوسط اسـت؛ سایز این گره از گره چهار در دست بیشتر، و از گره ویندزور نیمه کمتر اسـت .

 

آموزش گام به گام روش های بستن گره کراوات

آموزش نحوه بستن کراوات گره پرت

 

کار را به این صورت شروع کنید کـه انتهای پهن کراوات در سمت راست، و انتهای نازک آن در سمت چپ باشد . انتهای پهن کراوات باید کمی بالاتر از ناف قرار بگیرد . فقط باید انتهای پهن کراوات را حرکت دهید و انتهای دیگر باید ثابت بماند .

 

2 . انتهای پهن را به سمت چپ، و مانند گره ساده ، به زیر انتهای نازک ببرید .
3 . دراین مرحله ، انتهای پهن را در حرکتی متفاوت با موارد قبل، متمایل به سمت راست، یک راست به سمت بالا ببرید .

 

4. آنرا در همان جهت، از داخل حلقه‌ی گردن ، به سمت پایین عبور دهید ، و یک نیم دایره بچرخانید .
5 . اکنون ، انتهای پهن را به سمت راست ببرید .

 

6 . آنرا از پایین ، از داخل حلقه‌ی گردن ، به سمت بالا عبور دهید .
7 . دراین مرحله ، انتهای پهن کراوات را داخل گره‌ی کوچکی کنید کـه با چرخش خود ایجاد کرده اسـت .

 

8. با کشیدن انتهای پهن کراوات به سمت پایین ، گره را کمی سفت کنید . گره را بکشید و تنظیم کنید .

 

گره کراوات پرنس آلبرت

گره پرنس آلبرت یکی از گونه‌هی گره ویکتوریا اسـت . هیچ‌گونه شواهدی دال بر اینکه آیا حقیقتا پرنس آلبرت از گره‌ی هم نام خود استفاده میکرد یا خیر، وجود ندارد؛ پرنس آلبرت همسر ملکه ویکتوریا بود . در گره پرنس آلبرت، در آخرین مرحله ، انتهای پهن کراوات داخل هردو گره‌ی میشود کـه با چرخش خود ایجاد کرده اسـت .

 

دراین حالت، گره‌ی زیرین از زیر گره جلویی دیده می شود . این گره نیز کمی نامتقارن اسـت، ولی نسبت به گره چهار در دست، حجم بیشتری دارد . برای آن‌کـه گره پرنس آلبرت ظاهری نازک و مرتب داشته باشد ، باید کمی محکم کشیده شود .

 

آموزش گام به گام روش های بستن گره کراوات

آموزش نحوه بستن کراوات گره پرنس آلبرت

 

کار را به این صورت شروع کنید کـه انتهای پهن کراوات در سمت راست، و انتهای نازک آن در سمت چپ باشد . انتهای پهن کراوات باید کمی بالاتر از ناف قرار بگیرد . فقط باید انتهای پهن کراوات را حرکت دهید و انتهای دیگر باید ثابت بماند .

 

2 . انتهای پهن را به سمت چپ، روی انتهای نازک ببرید .
3 . انتهای پهن را دور انتهای نازک بپیچید و به سمت راست ببرید .

 

4 . اکنون به چرخش انتهای پهن به دور انتهای نازک ادامه دهید،‌ و آن را به سمت چپ ببرید .
5 . بازهم ادامه دهید ، و آنرا از زیر انتهای نازک به سمت راست ببرید .

 

6 . دو دور را کامل کنید .
7 . اکنون ، انتهای پهن را از پایین ، از حلقه‌ی گردن ، به سمت بالا عبور دهید .

 

8 . دراین مرحله ، انتهای پهن کراوات را داخل کل گره‌ی کوچکی کنید کـه با چرخش خود ایجاد کرده اسـت .
9 . با کشیدن انتهای پهن کراوات به سمت پایین ، گره را کمی سفت کنید . گره را بکشید و تنظیم کنید .

 

گره کراوات کلوین

نام گره کلوین از روی نام ویلیام تامسون «معروف به لرد کلوین» برداشته شده اسـت . وی فیزیکدان و ریاضی‌دانی بود کـه به نظریه‌ی گره‌هی مربوط به ساختار اتمی کمک کرد .

 

گره کلوین از روی گره ساده ایجاد شده اسـت . انجام گره کلوین ، درست شبیه گره ساده ، با عبور انتهای پهن از زیر انتهای نازک شروع می شود ؛ از این رو، دم این گره نیز بر عکس خواهد بود . این گره نیز نازک و مرتب، و هم اندازه‌ی گره چهار در دست اسـت، ولی کمی پر و زاویه‌دارتر اسـت .

 

آموزش گام به گام روش های بستن گره کراوات

آموزش نحوه بستن کراوات گره کلوین

 

کار را به این صورت شروع کنید کـه انتهای پهن کراوات در سمت راست، و انتهای نازک آن در سمت چپ باشد . انتهای پهن کراوات باید کمی بالاتر از ناف قرار بگیرد . فقط باید انتهای پهن کراوات را حرکت دهید و انتهای دیگر باید ثابت بماند .

 

2 . انتهای پهن را به سمت چپ، و مانند گره ساده ، به زیر انتهای نازک ببرید .
3 . دراین مرحله ، انتهای پهن را به سمت راست، و روی انتهای نازک بیاورید .

 

4 . سپس، به حرکت‌تان ادامه دهید ، و با بردن انتهای پهن به زیر، و سپس به سمت چپ، یک دور کامل بزنید .
5 . اکنون ، یک نیم دور دیگر به حرکت‌تن ، به سمت راست ادامه دهید .

 

6 . اینبار، انتهای پهن را از پایین،‌ از داخل حلقه‌ی گردن به سمت بالا عبور دهید .
7 . دراین مرحله ، انتهای پهن کراوات را داخل آخرین گره‌ی کوچکی کنید کـه با چرخش خود ایجاد کرده اسـت .

 

8. با کشیدن انتهای پهن کراوات به سمت پایین ، گره را کمی سفت کنید . گره را بکشید و تنظیم کنید .

 

گره کراوات ساده

گره ساده دارای کمترین مراحل، و برای یادگیری بسیار راحت اسـت . این گره ، علی‌رغم سادگی‌ش ، به ندرت در غرب کاربرد دارد ، ولی هم‌چنان محبوبیت ش را در چین حفظ کرده اسـت . شاید دلیل عدم محبوبیت ن ، دشواری در باز کردن گره باشد .

 

گره ساده گره‌ی جمع و جور اسـت و نامتقارن بودن‌اش نیز باعث شده اسـت کمی به سمت انتهای پهن کراوات متمایل باشد . این گره برای کراوات‌هی ضخیم یا برای مردان بلند قدی کـه میخواهند طول کراوت شان بیشتر باشد،‌ بسیار مناسب اسـت . زندگی را سخت نگیرید و از روش‌هی ساده استفاده کنید!

 

آموزش گام به گام روش های بستن گره کراوات

آموزش نحوه بستن کراوات گره ساده

 

کار را به این صورت شروع کنید کـه انتهای پهن کراوات در سمت راست، و انتهای نازک آن در سمت چپ باشد . انتهای پهن کراوات باید کمی بالاتر از ناف قرار بگیرد . فقط باید انتهای پهن کراوات را حرکت دهید و انتهای دیگر باید ثابت بماند .

 

2 . انتهای پهن را به سمت چپ، ولی اینبار به زیر انتهای نازک ببرید .
3 . دراین مرحله ، انتهای پهن را به سمت راست، و روی انتهای نازک بیاورید .

 

4 . اکنون،‌ آنرا از پایین ، از داخل حلقه‌ی گردن به سمت بالا عبور دهید .
5 . دراین مرحله ، انتهای پهن کراوات را داخل گره‌ی کوچکی کنید کـه با چرخش خود ایجاد کرده اسـت .

 

6 . با کشیدن انتهای پهن کراوات به سمت پایین ، گره را کمی سفت کنید . گره را بکشید و تنظیم کنید .

 

گره کراوات دوگره

با اینکه دوک ویندزور هرگز مشخصا از گره ویندزور استفاده نکرد ، ولی تاثیر بسزایی در ایجاد این گره بزرگ و مثلثی داشت. در حقیقت، دوک ویندزور با پهن کردن و افزودن به ضخامت کراوات، قصد داشت چهره‌ی مدرن و جذاب‌تری داشته باشد .

 

ولی در واقع، گره ویندزور توسط مردمی اختراع شد کـه می خواستند از نحوه‌ی گره زدن کراوات دوک تقلید کنند . اشکال مختلفی از گره ویندزور وجوددارد کـه همگی را تحت یک نام دسته‌بندی میکنند . این گره دارای شکلی متقارن و کاملا مثلثی اسـت، و هم‌ چنین برای یقه‌هی پهن بسیار مناسب اسـت . هم‌ چنین ، به اشتبه ، به این گره ، ویندزور دوبل نیز گفته می شود .

 

آموزش گام به گام روش های بستن گره کراوات

آموزش نحوه بستن کراوات گره ویندزور

 

کار را به این صورت شروع کنید کـه انتهای پهن کراوات در سمت راست، و انتهای نازک آن در سمت چپ باشد . انتهای پهن کراوات باید کمی بالاتر از ناف قرار بگیرد . فقط باید انتهای پهن کراوات را حرکت دهید و انتهای دیگر باید ثابت بماند .

 

2. انتهای پهن را به سمت چپ، روی انتهای نازک ببرید .
3 . اکنون باید انتهای پهن را از پایین ، از داخل حلقه‌ی گردن به سمت بالا بیاورید .

 

4 . در ادامه ، آن را به پایین ، به سمت چپ ببرید .
5 . سپس، آن را به سمت راست بچرخانید و از پشت انتهای نازک کراوات عبور دهید .

 

6. این دفعه ، انتهای پهن را به سمت بالا، و مرکز حلقه‌ی گردن ، حرکت دهید .
7 . آن را به سمت پایین ، وارد حلقه‌ی گردن کنید و به سمت راست ببرید .

 

8 . اکنون انتهای پهن را بار دیگر به سمت چپ بچرخانید .
9 . به حرکت بالا ادامه دهید و یک‌بار دیگر، انتهای پهن را از پایین ، ‌از داخل حلقه‌ی گردن رد کنید و به بالا بیاورید .

 

10. دراین مرحله ، انتهای پهن کراوات را داخل آخرین گره‌ی کوچکی کنید کـه با چرخش خود ایجاد کرده اسـت .
9 . با کشیدن انتهای پهن کراوات به سمت پایین ، گره را کمی سفت کنید . گره را بکشید و تنظیم کنید .

 

گره کراوات ویندزور نیمه

گره ویندزور نیمه به شدت تطبیق پذیر اسـت . سایز این گره ، علی‌رغم نام‌ش ، در حقیقت سه چهارم گره ویندزور اسـت . ویندزور نیمه سایزی متعادل دارد ، و تقریباً متقارن اسـت؛ و اگر به درستی بسته شود ، گودی عمیق و قابل مشاهده‌ی را ایجاد می کند . این گره برای کراوات‌هایی با ضخامت متوسط تا کم مناسب اسـت .

 

آموزش گام به گام روش های بستن گره کراوات

آموزش نحوه بستن کراوات گره ویندزور نیمه

 

کار را به این صورت شروع کنید کـه انتهای پهن کراوات در سمت راست، و انتهای نازک آن در سمت چپ باشد . انتهای پهن کراوات باید کمی بالاتر از ناف قرار بگیرد . «این وضعیت به قد ، و هم‌ چنین طول و ضخامت کراوات‌تان بستگی دارد». فقط باید انتهای پهن کراوات را حرکت دهید و انتهای دیگر باید ثابت بماند .

 

2 . انتهای پهن را به سمت چپ، روی انتهای نازک ببرید .
3 . انتهای پهن را دور انتهای نازک بپیچید و به سمت راست ببرید .

 

4 . سپس، انتهای پهن را به سمت بالا، نزدیک مرکز حلقه‌ی گردن ببرید .
5 . سپس آنرا از داخل حلقه‌ی گردن به سمت پایین عبور دهید و از همان جا، به سمت چپ حرکت دهید .

 

6 . اکنون ، آنرا بار دیگر به سمت راست بپیچانید .
7 . اینبار، انتهای پهن کراوات را از پایین ، از داخل حلقه‌ی گردن ، به سمت بالا عبور دهید .

 

8 . دراین مرحله ، انتهای پهن کراوات را داخل گره‌ی کوچکی کنید کـه با چرخش خود ایجاد کرده اسـت .
9 . با کشیدن انتهای پهن کراوات به سمت پایین ، گره را کمی سفت کنید . گره را بکشید و تنظیم کنید .

 

گره کراوات گره دانش‌ آموزی

این گره در قرن نوزدهم، و از مکانی بنام باشگاه‌ مردانه معروف شد . گره چهار در دست قهرمان بلا منازع گره‌هی کراوات اسـت . محبوبیت این گره بدلیل سادگی و قابلیت تطبیق پذیری‌اش اسـت .

 

گره چهار در دست گره‌ی راحت، باریک، مخروطی، و کمی نامتقارن اسـت، و باز کردن‌اش نیز راحت اسـت . اگر می خواهید فقط یک گره کراوات یاد بگیرید ، به سراغ گره چهار در دست بروید .

 

آموزش گام به گام روش های بستن گره کراوات

آموزش نحوه بستن کراوات گره چهار در دست

 

کار را به این صورت شروع کنید کـه انتهای پهن کراوات در سمت راست، و انتهای نازک آن در سمت چپ باشد . انتهای پهن کراوات باید کمی بالاتر از ناف قرار بگیرد . «این وضعیت به قد ، و هم‌ چنین طول و ضخامت کراوات‌تان بستگی دارد». فقط باید انتهای پهن کراوات را حرکت دهید و انتهای دیگر باید ثابت بماند .

 

2. انتهای پهن را به سمت چپ، روی انتهای نازک ببرید .
3 . انتهای پهن را دور انتهای نازک بپیچید و به سمت راست ببرید .

 

4. به این حرکت ادامه دهید و آنرا بار دیگر به سمت چپ، روی انتهای نازک بچرخانید .
5 . در ادامه ، انتهای پهن را از داخل حلقه‌ی گردن عبور دهید و به سمت بالا ببرید .

 

6 . انتهای پهن کراوات را از داخل حلقه‌ی گردن خارج کنید و داخل گره‌ی کوچکی کنید کـه با چرخش خود ایجاد کرده اسـت .
7 . با کشیدن انتهای پهن کراوات به سمت پایین ، گره را کمی سفت کنید .
8 . گره را بکشید و تنظیم کنید .