اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

آیا میخواهید بعد از مرگتان به درخت تبدیل شوید (عکس)

آیا میخواهید بعد از مرگتان به درخت تبدیل شوید (عکس)

آیا میخواهید بعد از مرگتان به درخت تبدیل شوید (عکس)

 

به گزارش ایران ناز علی رغم باورهای دینی و مذهبی، هنوز عده کثیری از مردم دنیا مرگ را پایان حیات می دانند و هیچ سرنوشتی برای دوران پس از مرگ خود قائل نیستند. امروزه محققان به دنبال راهکارهایی هستند که بتوانند دیدگاه منفی این افراد را تغییر داده و روزنه امیدی جدید در آنها ایجاد کنند. یکی از این راهکارها این است:بمیر و به صورت یک درخت دوباره جوانه بزن!این یک شعار بسیار جالب است

 

آیا میخواهید بعد از مرگتان به درخت تبدیل شوید (عکس)

 

روح انسان ها پس از مرگ از بدن جدا می شود اما این جسم انسان است که در این دنیا می ماند و بسته به رسم هر کشور یا تجزیه می شود و یا پس از سوختن به خاکستر تبدیل می شود و در گلدانی قرار می گیرد تا در خانواده باقی بماند. یک کمپانی انگلستانی خاکستر مرده هایی را که سوزانده می شوند، به کود تبدیل می کند و در گلدانی می ریزد و در آن بذر گیاهی را قرار می دهد و مردم می توانند با کاشتن این درخت همیشه به یاد او باشند.

 

آیا میخواهید بعد از مرگتان به درخت تبدیل شوید (عکس)