اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

آیا میدانید مذهب در دوران هخامنشی چه بوده؟

آیا میدانید مذهب در دوران هخامنشی چه بوده؟

آیا میدانید مذهب در دوران هخامنشی چه بوده؟

 

در اینجا میخواهیم به شما دوستان گرامی و دوستار تاریخ بگوئییم مذهب در دوران هخامنشی چه بوده است اگر به معابد موجود از دوره هخامنشیان بنگریم خواهیم دید دین و پرستش در زمان هخامنشیان جایگاه خاصی داشته است . در مورد باورهای کلی دینی در بین شاهنشاهان هخامنشی می توان به دو مورد اشاره کرد : یک: اعتقاد برآنکه مذهب شاهنشاهان هخامنشی آئین زرتشتی می بوده دو: هخامنشیان همان آئین کهن آریائیان را داشتند.

 

جالب است بدانید که دین و مذهب در دوره هخامنشیان برگرفته از اصول پیامبران نبوده و این شاهان بزرگ هخامنشی بوده اند که برای مردم یک دین پاک و خدایی را وضع می کردند تا عدالت در جامعه استوار شود به همین دلیل دین در دوره هخامنشی دین سیاسی بوده و هیچ روح پیغمبرانه‌ای به هر گونه که مفهوم پیغمبر را تصور کنیم در آن دخیل نبوده است .

 

درمورد دین هخامنشی می توان گفت که در ان باور ها به گونه ای بوده که اهورامزدا خدای آسمانی بر همه چیز توانا و دانا و آفریننده ی آسمان و زمین به صورت خداوند یگانه و برتر از همهء خدایان دیگر قرار گرفته‌است و دارای پیشگوی و غیبگوی و سحر و جادوی ویژه ی خود بوده که البته در این دین حالت خلسه و حرکاتی که نشان از ماورا داشته باشد زیاد به چشم نمی خورد .

 

در کشفیات انجام شده سه معبد از زمان هخامنشیان به جای مانده است که نشان از اجرای اعمال پرستش و دین داری پارسیان می دهد . به امر کوروش در پاسارگاد معبدی بنا شد با نقش برجسته های فوق العاده که شاه را در برابر یک آدریان نشان می دهد که در حال انجام مراسم ستایش است، در حالی که اهورامزدا با همان نقش معروف اش در جهت بالاتری نموده شده است و از این نقش برمی آید که مراسم مذهبی در هوای آزاد انجام می گرفته است.

 

در نزدیک مقبره ی داریوش آتشگاهی به دستور خود داریوش بنا شده است که البته شایع است که «مگوش / مغ = گئومات» آن را ویران کرد و داریوش دوباره آن را ساخت . دیگری در شوش مرتبط با زمان اردشیر دوم می باشد که به شکل برجی مکعب با ورودی پلکانی شکل است و در آن جا مغ، آتش مقدس را در حال فروزش نگاه می داشت.