اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

از امبر هرد تا عجیب ترین لباس جشنواره کن 2019

از امبر هرد تا عجیب ترین لباس جشنواره کن 2019

از امبر هرد تا عجیب ترین لباس جشنواره کن 2019

 

روز دوم جشنواره کن در حالی برگزار شد که بازیگران و ستاره های مشهوری چون جولین مور، ال فنینگ، سلنا گومز امبر هرد، پریانکا چوپرا و… در این مراسم شرکت کردند. با ایران ناز همراه باشید

 

از امبر هرد تا عجیب ترین لباس جشنواره کن 2019

 

پریانکا چوپرا روی فرش قرمز جشنواره کن 2019

 

از امبر هرد تا عجیب ترین لباس جشنواره کن 2019

 

امبر هرد روی فرش قرمز جشنواره کن 2019

 

از امبر هرد تا عجیب ترین لباس جشنواره کن 2019

 

بلا حدید روی فرش قرمز جشنواره کن 2019

 

از امبر هرد تا عجیب ترین لباس جشنواره کن 2019

 

ال فنینگ روی فرش قرمز جشنواره کن 2019

 

از امبر هرد تا عجیب ترین لباس جشنواره کن 2019

 

Chloe Sevigny روی فرش قرمز جشنواره کن 2019

 

از امبر هرد تا عجیب ترین لباس جشنواره کن 2019

 

التون جان و تارون اگرتون روی فرش قرمز جشنواره کن 2019

 

از امبر هرد تا عجیب ترین لباس جشنواره کن 2019

 

اوا لانگوریا روی فرش قرمز جشنواره کن 2019

 

از امبر هرد تا عجیب ترین لباس جشنواره کن 2019

 

جولین مور روی فرش قرمز جشنواره کن 2019

 

از امبر هرد تا عجیب ترین لباس جشنواره کن 2019

 

سلنا گومز روی فرش قرمز جشنواره کن 2019

 

از امبر هرد تا عجیب ترین لباس جشنواره کن 2019

 

تیلدا سوینتون روی فرش قرمز جشنواره کن 2019

 

از امبر هرد تا عجیب ترین لباس جشنواره کن 2019

 

از عجیب ترین لباس های جشنواره کن متعلق به کیدی اسمایل