اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

اس ام اس عاشقانه با موضوع فراموشی

اس ام اس عاشقانه با موضوع فراموشی

به گزارش ایران ناز تصمیم گرفتم آنقدر کمیاب شوم شاید دلی برایم تنگ شود ، ولی افسوس فراموش شدم !

.

.

.

********************

.

.

.

قبر واقعی آدم در خاک نیست ، بلکه در قلب کسی است که فراموشت نمیکند

.

.

.

********************

.

.

.

از سکوت پرسیدم برای بهترینم چه بنوسیم
گفت :بنویس ما را چون روزگاران مبر از یاد

.

.

.

********************

.

.

.

تا عشق تو آمد در قلبم ، تو رفتی
تا آمدم بگویم نرو ، رفته بودی
تا خواستم فراموشت کنم خودم را فراموش کردم

.

.

.

********************

.

.

.

چون به کام دل نشد دستی در آغوشت کنم
میرم تا در غبار غم فراموشت کنم
سر در آغوش پشیمانی گذارم تا تو را
ای امید آتشین با گریه خاموشت کنم

.

.

.

********************

.

.

.

و عشق هیچگاه فراموش نمی شود مگر 1 بار ؛ آن هم برای همیشه

.

.

.

********************

.

.

.

کاش مىشد بدونى که فراموش کردنت مثل برآورده شدن آرزوهایم محال است

.

.

.

********************

.

.

.

میدونی بن بست زندگی کجاست ؟
جایی که نه حق خواستن داری نه توانایی فراموش کردن

.

.

.

********************

.

.

.

فراموش کردن دوستان بزرگ لطمه زدن به قانون خاطره هاست …
همیشه به یادتم
.

.

.

********************

.

.

.

اگر پوسیده گردد استخوانم ، نگردد مهرت از جانم فراموش