اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

اس ام اس عاشقانه سری هفتم

اس ام اس عاشقانه سری هفتم

به گزارش ایران ناز نعمت آسمان فقط باران نیست
گاهی خدا دوستی را نازل میکند به زلالی باران
.

.

.
اس ام اس عاشقانه سری هفتم 
.

.

.
بخشنده بودن بیش از آنکه توانایی مالی بخواهد
قلب بزرگ میخواهد

.

.

.
اس ام اس عاشقانه سری هفتم 
.

.

.

 

اگر میخواهید خوشبخت شوید زندگی را به یک هدف گره بزنید ….
نه به افراد و اشیا…

 

.

.

.
اس ام اس عاشقانه سری هفتم 
.

.

.

همه ی آدمهای مجازی
مجازنیستند ,
فاصلتون راحفظ کنید

.

.

.
اس ام اس عاشقانه سری هفتم 
.

.

.

 

“هست”را اگر قدر ندانی بود “میشود
چه تلخ است که “هست کسی, بود “شود

.

.

.
اس ام اس عاشقانه سری هفتم 
.

.

.

 

عجله داشتم
تند تند راه میرفتم
محکم ب چیزی خوردم
آدم بود !
منتظر بودم بگوید کوری؟؟
دستش را به طرفم دراز کرد
با من دست داد …
لبخندی زد
به گمانم انسان بود

 

.

.

.
اس ام اس عاشقانه سری هفتم 
.

.

.

حباب ها قربانی هوای درون خودشان هستند…

 

.

.

.
اس ام اس عاشقانه سری هفتم 
.

.

.

دیـروز ما زندگی را به بازی گرفتیم !
امروز ، او مارا !
فردا؟