اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

کیک خونه-سفارش آنلاین کیک تازه خانگی

کیک خونه-سفارش آنلاین کیک تازه خانگی

اس ام اس عاشقانه فراموشی

اس ام اس عاشقانه فراموشی

اس ام اس عاشقانه فراموشی

مرا بازیچه خود ساخت چون موسی که دریا را
 فراموشش نخواهم کرد چون دریا که موسی را
خیانت غیرت عشق است وقتی وصل ممکن نیست
چرا آشفته می خواهی خدایا خاطر ما را ؟

********************

نبودن هیچگاه به تلخی فراموش کردن یک بودن نیست …

********************

“بر باد رفته” صد بار بهتر است از “از یاد رفته” !

********************

زیبایی ها را چشم می بیند و مهربانی ها را دل …
چشم فراموش میکند اما دل هرگز …
پس بدان تازمانی که دل زنده است فراموش نخواهی شد !

********************

برات گردنبندی از گریه خریدم !
یادت باشه اگه فراموشم کنی ، گریه هام گردن توست !

********************

عادت می کنم :
به داشتن چیزی و سپس نداشتنش
به بودن کسی و سپس به نبودنش
تنها عادت می کنم … اما فراموش نه !

 می روی و من تحمل می کنم نبودنت را
می مانم و تو فراموش می کنی بودنـم را

********************

به یاد آوردنت هر روز ، درد آورترین شکل فراموشی ست

********************

اشک خشک میشه ، خنده محو میشه ، اما یاد تو فراموش نمیشه

********************

تنها یک برگ مانده بود …
درخت گفت :منتظرت میمانم !
برگ گفت :تا بهار خداحافظ !
بهار شد ولی درخت میان آن همه برگ دوستش را فراموش کرده بود …