اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

اس ام اس های فلسفی (سری چهارم)

اس ام اس های فلسفی (سری چهارم)

به گزارش ایران ناز زندگی کوتاه است قواعد را بشکن،
سریع فراموش کن
واقعا عاشق باش،
بدون محدودیت بخند
وهیچ چیزی که باعث خنده ات میگردد را رد نکن

.

.

.

اس ام اس های فلسفی و آموزنده

.

.

.

بــه خدا گفتـم
تو را چگونہ می توانم ببینم؟
خدا گفــت:
تو من را نخواهی دید اما کسی
را برایت گذاشتم ڪه نیمی از من است
“مـــادر”
مادر دوستــت دارم…

.

.

.

اس ام اس های فلسفی و آموزنده

.

.

.

از هر آدمی به اندازه ی شعورش انتظار داشته باش ،
حداقل اینطوری کمتر عذاب می کشی … !

.

.

.

اس ام اس های فلسفی و آموزنده

.

.

.

خودت را
به هیچ زبانی
برای کسی ترجمه نکن
آنکس که دوستت دارد
بایدهمه آنچه که
هستی رااز لا به لای
حرف های نگفته ات
ازعمق نگاه ساده ات از
حسادت دستهای مهربانت بفهمد

.

.

.

اس ام اس های فلسفی و آموزنده

.

.

.

شادترین آدم‌ها از هر چیز بهترین را ندارند، آن‌ها از هر چیز بهترین را می‌سازند.
بهترین باشید.

.

.

.

اس ام اس های فلسفی و آموزنده

.

.

.

به تعظیم مردم این زمانه
اعتــماد نکــن….!
تعظیم آنان هماننــد
خـم شدن دو سر کمـان است
که هـر چه بهم نزدیکتر شونـد
تیـرش کشنـده تـر است….!

.

.

.

اس ام اس های فلسفی و آموزنده

.

.

.

همیشه”دعا” کنیدچشمانی داشته باشید..
که”بهترین ها”راببیند..
قلبی که”خطاها”راببخشد..
ذهنی که”بدیها”رافراموش کند
و روحی که”عاشق خالق” باشد..

.

.

.

اس ام اس های فلسفی و آموزنده

.

.

.

انسان آزاد آفریده شده است اما همیشه در زنجیری است که خود بافته است

.

.

.

اس ام اس های فلسفی و آموزنده

.

.

.

افکارتان
میـانگین افڪار پنـج نفـری اسـت
که بیشتـریـن وقـت خـود را
با آنهـا مــی گذرانـید …
خـودتـان را در محـاصـره ی
افڪارِ افــرادِ مـوفـق قـرار دهــید …

.

.

.

اس ام اس های فلسفی و آموزنده

.

.

.

حرف مردم مانند
 موج دریاست
اگر در مقابلش بایستی
خسته ات میکند!!
واگر با آن همراهی کنی
غرقت میکند!!
قرار نیست که همه آدمها شما را درک کنند
و این اشکالی ندارد.
آنها حق دارند نظر دهند و شما
کاملا حق دارید آنرا نادیده بگیرید

.

.

.

اس ام اس های فلسفی و آموزنده

.

.

.

اگر همیشه راست بگویید
لازم نیست چیزی را به خاطر بسپارید

.

.

.

اس ام اس های فلسفی و آموزنده

.

.

.

گذران زندگی به من آموخت که ..
آدم ها معمولا چیز هایی را از دست میدهند که
از داشتنشان مطمئن هستند!!

.

.

.

اس ام اس های فلسفی و آموزنده

.

.

.

جهان سوم جایی است که مردمش؛
به فکر” آمدن” یه روز خوب هستند نه ” آوردنش “…!

.

.

.

اس ام اس های فلسفی و آموزنده

.

.

.

و آغوشت …
اندک جایی برای زیستن …
اندک جایی برای مُردن …

.

.

.

اس ام اس های فلسفی و آموزنده

.

.

.

هرکسی دوبار می میرد.
یکبار آنگاه که عشق از دلش می رود,
و بار دیگر آنگاه که زندگی
را بدرود می گوید.
اما مرگ زندگی در برابر مرگ عشق ناچیز است.
.

.

.

اس ام اس های فلسفی و آموزنده

.

.

.

یک روز،
فردی قدم به زندگیتان خواهد گذاشت…
و شما را متوجه خواهد کرد که چرا هرگز،
با هیچ‌کسِ دیگری دوام نیاوردید!