اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

اعتراض و راهپیمایی دختران بخاطر بی شوهری (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
اعتراض و راهپیمایی دختران بخاطر بی شوهری (عکس)

اعتراض و راهپیمایی دختران بخاطر بی شوهری (عکس)

 

به گزارش ایران ناز دختران بلژیکی طی اقدامی برای مجرد ماندن و بی شوهری و کمبود شوهر راهپیمایی کردند .این تظاهرات در دو سال اخیر همه ساله تکرار میشود و در ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ نیز دختران و زنانبه خاطر کمبود شوهر دست به اعتراض زدند.دختران مجرد با دسته گل هایی در دستانشان و لباس عروس به خیابان ها آمدند.

 

معضل ازدواج جوان ها در همه جوامع دیده میشود و یکی دغدغه های تمام دولت مردان است.کشور بلژیک کشوری پادشاهی است که در غرب اروپا قرار دارد و با جمعیت بالغ بر ده میلیون بالاتر دارد.بلژیک یکی از کشورهای قانونمند و منظمی است که در اروپا قرار دارد.

 

در کشورهای اروپایی به دلیل بی بند و باری فرهنگی پسران فقط با دختران مدتی دوست میشوند و بعد از سواستفاده های جنسی آنها را رها میکنند و همن امر باعث شده که امار ازدواج در اروپا به طرز چشمگیری کاهش یابد این موضوع نگرانی هایی برای دختران بوجود آورده است

 

اعتراض و راهپیمایی دختران بخاطر بی شوهری (عکس)

 

اعتراض و راهپیمایی دختران بخاطر بی شوهری (عکس)

 

اعتراض و راهپیمایی دختران بخاطر بی شوهری (عکس)

 

اعتراض و راهپیمایی دختران بخاطر بی شوهری (عکس)

 

اعتراض و راهپیمایی دختران بخاطر بی شوهری (عکس)