عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

این زن 10 سال است اسیر پله برقی شده (عکس)

این زن 10 سال است اسیر پله برقی شده (عکس)

این زن 10 سال است اسیر پله برقی شده (عکس)

 

هنگام سوار شدن بر روی پله برقی، توصیه می شود که دست کم نرده ها را فقط برای حفظ امنیت خود نگهدارید اما اگر تصمیم بگیرد این توصیه را نادیده بگیرد چه؟ خوب، یک زن کانادایی به مدت 10 سال است که در حال مبارزه با یک دادگاه برای سوار شدن بر روی پله برقی بدون گرفتن نرده ها است.

 

در سال 2009، “بلا” که سوار بر پله برقی در ایستگاه مترو شهر لاوال در فرانسه شده بود، افسر پلیس به تابلویی که علامت گرفتن نرده های حفاظتی روی پله برقی را داشت اشاره کرد، اما زن نه تنها دستور افسر پلیس را عملی نکرد، بلکه شروع به بحث با او کرد.

 

به گزارش ایران ناز او به مدت 30 دقیقه دستگیر شد و یک جریمه 100 دلاری برای عدم نگهداشتن نرده ها و یک جریمه 320 دلاری برای عدم معرفی هویت خویش پرداخت کرد. “بلا” در سال 2012 در دادگاه شهری “جرائم” تبرئه شد 

 

پس از آن پرونده متذکر شد که او موظف و مجبور به نگهداری نرده های پله برقی نبوده و به همین دلیل خود را در مقابل افسر پلیس معرفی نکرده است.او تاکنون دو بار به دادگاه احضار شده بود و هربار حضور در دادگاه را رد می کرده است، اما این بار به دادگاه رفته و به پرونده او رسیدگی کرده اند.

 

این زن 10 سال است اسیر پله برقی شده (عکس)

 

با توجه به اسناد و مدارک دادگاه، بلا از نگهداری نرده های پله برقی اجتناب کرد، زیرا او “احتیاط” را به عنوان وظیفه و اجبار محسوب نمیکرد. تنش بین او و افسر پلیس پیش از اینکه خودش را معرفی کند، شدیدتر شد و پس از آنکه یک افسر دیگر به عنوان پشتیبان وارد شد، بحث به اوج خود رسید.

 

این زن 10 سال است اسیر پله برقی شده (عکس)

 

در دو دادگاه قبلی ایده ها بر این بود که کار افسر پلیس صادقانه و اما باور اشتباهی بود. این یک احتیاط است که مسافران رعایت کنند، اما بعنوان قانون در نظر گرفته نمی شود. افسر پلیس به دلیل این اقدام، می تواند شغل خود را از دست بدهد.