اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

با خطرناک ترین رتیل دنیا آشنا شوید (عکس)

با خطرناک ترین رتیل دنیا آشنا شوید (عکس)

با خطرناک ترین رتیل دنیا آشنا شوید (عکس)

 

نوعی رتیل تاسمانی قادر است جانورانی راکه دو برابر خودش وزن دارد ببلعد. مطالعات جامع بر روی یکی از عجیب ترین رتیل های دنیا که در جزیره تاسمانی استرالیا زندگی می کند ادامه دارد. این نوع رتیل فقط 1.5 سانتی متر طول دارد اما قادر است جانوران بزرگ و قدرتمندتری مثل قورباغه را که دو برابر خودش جثه دارند ببلعد. آنها حتی مارمولک های بزرگ را هم می بلعند.

 

با خطرناک ترین رتیل دنیا آشنا شوید (عکس)

 

با خطرناک ترین رتیل دنیا آشنا شوید (عکس)

 

با خطرناک ترین رتیل دنیا آشنا شوید (عکس)

 

به گزاش ایران ناز ابتدا با زهری که در بدن خود دارند این جانوران را بی حس می کنند تا خوردن آنها راحت تر شود. تحقیق بر روی نوع سم موجود در بدن این رتیل می تواند از نظر پزشکی هم مورد توجه قرار بگیرد.

 

با خطرناک ترین رتیل دنیا آشنا شوید (عکس)