عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

بهترین شعرهای عاشقانه و احساسی

مجموعه : مطالب عاشقانه
بهترین شعرهای عاشقانه و احساسی

بهترین شعرهای عاشقانه و احساسی

 

گاهی بیشتر از یک شال پشمی
یا یک پالتوی چرم،
صدای نفس های کسی
از پشت تلفن گرمت می کند
که می گوید:
بی تو ماندن
دلگیره …
آری..
صدایت را هم باید در آغوش گرفت!!
“عزیزترینم”

 

بهترین شعرهای عاشقانه و احساسی

 

کــــــاش

شـــاخ و بــرگ

احسـاسـم
به خواب مے رفتنـد
میـــان زمستـــان
آغــوشت…
آن وقـت چه لـذتے داشت
بیـدار شـدن
در بهـــار بوسه هاے تو..

فهم عاقل را به عاشق،
راه نیست…
هرچه گویم باز میگویی،
که چیست ؟

باید اول ، ترک هشیاری کنی…
عشق را در خویشتن
جاری کنی!

هر زمان گشتی
تو مست جام عشق
خویش را انداختی
در دام عشق!

آن زمان شاید
بدانی عشق چیست…

 

بهترین شعرهای عاشقانه و احساسی

 

پس از من
كسى اگر تو را ببوسد
روى لبهايت
تاكستانى خواهد يافت
كه من كاشته ام

 

بهترین شعرهای عاشقانه و احساسی

 

♥ دوست داشتنِ تو
مرا زیبا مے ڪند

آنگونه ڪه گل سرخی، موهایم

و لبخندے لبهایم را
با هر دوستت دارمِ تو

دخترے به گیسویش گلے سنجاق ڪرده
در آینه لبخند میزند ♥♥♥

 

بهترین شعرهای عاشقانه و احساسی

 

♥ عاقبت لب هاے تو سهم لبانم مے شود
صورتت ماه قشنگ آسمانم مے شود

عاقبت عشق تو در جان و دلم جا مے شود
بعد از آن از عشق تو … روشن جهانم مے شود

در دعاخوانے درون مسجد چشمان تو
ناله هاے گاه و بے گاهت اذانم مے شود

گرمے آغوش تو تنها پناه امن عشق
پاتوق تنهایے فصل خزانم مے شود

عاقبت در جنگ بین عقل سرد و عشق گرم
چشم گیراے تو تنها قهرمانم مے شود

مے رسد آخر همان روزے ڪه بر لب هاے من
نام تو در هر تپش ورد زبانم مے شود

سرخے لب هاے تو روے رخم رد مے زند
سرخے ام روشنگر حال نهانم مے شود

وه … چه مے چسبد من و تنهایے و آغوش تو
حس زیباے هم آغوشے …؟؟؟ گمانم مے شود … ♥♥♥

 

بهترین شعرهای عاشقانه و احساسی

 

♥ وقتے براے اولین بار دیدمش…!
هرگز فڪرش را هم نمیڪردم
ڪه”او”
همان ڪسے ست ڪه بعدها،قرار است
بارها برایش بمیرم…! ♥♥♥

 

بهترین شعرهای عاشقانه و احساسی

 

♥عشقم …

عاشقانه هایم ڪجا

به پاے صبح بخیر
هایت میرسد ؟

تو لب باز
ڪنے

تمام غزل هاے
دنیا از

صبح بخیر هایت
مے ریزد ♥♥♥

 

بهترین شعرهای عاشقانه و احساسی

 

♥ بعضے وقتها…
آنقدر خستگے به تنم مینشیند…
ڪه ڪسی…
جز تـــو…
نمیتواند آرامم ڪند…
و من براے خودم…
تـــو را تجویز میڪنم…
صدایت را…
احساست را…
حضورت را…
تـــو….
تنها مسڪنے هستی…
ڪه از راه دور هم اثر میڪنی… ♥♥♥

 

بهترین شعرهای عاشقانه و احساسی

 

میـ ﺗﺮﺳﻢ
ببوسم ات
بهـ ﺧﺎنهـ ڪهـ ﺑﺮگشتیـ
ﺩﻫــﺎﻧﺖ ﺑﻮیـ ﺷﻌﺮ ﺑﺪﻫﺪ !
ﻣﺎﺩﺭﺕ ﺳـــﺮﺕ ﺩﺍﺩ بڪشد :
ﺑﺎﺯ ڪدام ﺷﺎﻋﺮ ﻭﻟﮕﺮﺩ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻮﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ …

 

مطالب مرتبط:

 

زیباترین شعرهای عاشقانه و رویایی

 

روشهای جالب بوسه داغ و عاشقانه

 

عاشقانه ترین شعرها برای دلبری از یار

 

عاشقانه ترین شعرهای رمانتیک

 

زیباترین شعرهای عاشقانه برای دلبری

 

بهترین شعرهای عاشقانه و دلنوشته های احساسی

 

 جدیدترین شعر عاشقانه و زیبا