اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

بیماری بسیار عجیب این مرد غواص (عکس)

بیماری بسیار عجیب این مرد غواص (عکس)

بیماری بسیار عجیب این مرد غواص (عکس)

 

هرکول نامی است که برای این مرد در نظر گرفته شده به گزارش ایران ناز مرد غواص به دلیل قرار گرفتن در شرایط سخت دچار نوعی اختلال شده است و سایز بدنی او را در عرض چند سال دوبرابر کرده است.”آلجاندرو راموس” که سالها غواصی می کرده است به دلیل صعود سریع از عمق زیاد در آبهای اقیانوس دچار نوعی بیماری شده است که به نوعی با فشرده تر شدن بافت بدن تورمات شدید در او ایجاد شده است.

 

بیماری بسیار عجیب این مرد غواص (عکس)

 

او بعد از این اتفاق و اختلال در بدن خود به دلیل دردهای شدیدی که پدیدار شده بودند قارد به ادامه فعالیت خود نشد ، تا جایی که حتی انجام کارهای روزمره هم برایش دشوار شد.اختلالی که به یکباره نزدیک به 26 کیلوگرم به وزن او اضافه کرد.

 

بیماری بسیار عجیب این مرد غواص (عکس)

 

آلجاندرو” اهل پرو ، مرد ماهیگیر و غواصی بوده که سالها در آبهای کشورهای جنوبی آمریکا و در عمق اقیانوس مشغول فعالیت بوده است اما طی یک سفر هیجان انگیز دچار اشتباهی شد که به موجب آن میزان نیتروژن در بدن او دچار اختلال شد و این امر با تشکیل حباب وضعیت بدنی او را به چنین شکلی تبدیل کرد.

 

بیماری بسیار عجیب این مرد غواص (عکس)

 

در حقیقت او دچار بیماری خطرناکی که غواصان را تهدید می کند شد ، بیماری ناشی از کاهش ناگهانی فشار عبارت است از یک وضعیت همراه با درد و گاهی تهدیدکننده زندگی که در آن حباب های کوچک گاز در خون تشکیل می شود و دلیل آن کاهش ناگهانی در فشار محیط است .علت این وضعیت دردناک او :تشکیل حباب های نیتروژن در خون . نیتروژن یکی از اجزای طبیعی خون است .

 

بیماری بسیار عجیب این مرد غواص (عکس)

 

اگر فشار اطراف بدن به سرعت کاهش یابد مثلاً به هنگام روی آب آمدن سریع پس از غواصی ، یا صعود سریع در هواپیمایی که فشار آن تنظیم نشود، نیتروژن که در حالت عادی در خون حل شده است به حباب هایی تبدیل می شود که رگهای خونی را مسدود می کنند و باعث توقف رسیدن مواد غذایی و اکسیژن به سلولهای بدن شوند.

 

بیماری بسیار عجیب این مرد غواص (عکس)