اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

تاثیر منفی برقراری رابطه مقعدی با همسر

تاثیر منفی برقراری رابطه مقعدی با همسر

 

 

 

 

به دستور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

 

 

این مطلب حذف گردید.

 

تاثیر منفی برقراری رابطه مقعدی با همسر   رابطه مقعدی در تعداد زیادی از زوجین وجوددارد و این نوع از رابطه جنسی می‌تواند تاثیراتی در زندگی زوجین داشته باشد که بررسی می‌کنیممهم‌ترين عارضه ای که مجامعت از طريق مقعد پشت ,دبر براي زن دارد اين اس

 

تاثیر منفی برقراری رابطه مقعدی با همسر

 

رابطه مقعدی در تعداد زیادی از زوجین وجوددارد و این نوع از رابطه جنسی می‌تواند تاثیراتی در زندگی زوجین داشته باشد که بررسی می‌کنیم.مهم‌ترين عارضه ای که مجامعت از طريق مقعد «پشت , دبر» براي زن دارد اين است که چون لذت حقيقي جنسي براي زن از طريق مقاربت از فرج و مجراي تناسلي حاصل مي شود نه از طريق مقعد, بنابراين زن دچار سرد مزاجي و بي ميلي جنسي شده ودر آينده نزديک خودرا موجودي مي يابد که وسيله دفع شهوت شده و خودش نبايد از اين عمل خدادادي لذتي ببرد.

 

زن دراين نوع ارتباط دچار درد بسيار شديدي خواهد شد كه گاه تا مدتي امكان راه رفتن درست را از او خواهد گرفت ضمن اينكه اين درد فراوان, هيچ لذتي از اين رابطه جنسي براي او باقي نخواهد گذاشت.از آنجا که ساختمان مقعد طوري است که گنجايش پذيرش آلت مرد را ندارد «برخلاف واژن يا فرج که خاصيت ارتجاعي و لغزنده دارد» و هر لحظه امکان صدمه ديدگي ماهيچه حلقوي «اسفنگتر» دهانه مقعد و حتي پارگي آن وجوددارد.