تزئینات بی نظیر کیک تور این هنرمند (عکس)

تزئینات بی نظیر کیک تور این هنرمند (عکس)

تزئینات بی نظیر کیک تور این هنرمند (عکس)

 

تزیینات حرفه ای کیک توسط یکی از هنرمندان چینی ملقب به “پادشاه شیرینی” کرد ، مرد جوانی که سالهاست به طور حرفه ای و مداوم دراین زمینه تلاش کرده است.توانایی جالب توجه مرد جوان چینی در تزیین کیک و شیرینی او را سطلان شیرین کرد.

 

ژو یی ژی” که مردم کشور چین او را بیشتر با نام “پادشاه شیرینی و شکر” می شناسند در تزیین کیک توانایی خارق العاده ای دارد و به واسطه ی این توانایی چندین مدال طلا و جایزه بزرگ دریافت کرده است.این مرد جوان 10 سال پیش در 20 سالگی در یک مسابقه محلی در چین شناخته شد و حالا در مسابقات جهانی با کسب 5 مدال 3 طلا و 2 نقره رکوردی به نام خود ثبت کرد که روزی در آرزوهایش داشت.

 

طی این سالها او تمرکز خود را برای آموختن هنرهای وابسته به طراحی های سنتی چین قرار داد تا بتواند از ان طراحی ها برای تزیین کیک و شرینی استفاده کند ؛ با ایران ناز همراه باشید

 

تزئینات بی نظیر کیک تور این هنرمند (عکس)

 

تزئینات بی نظیر کیک تور این هنرمند (عکس)

 

تزئینات بی نظیر کیک تور این هنرمند (عکس)

 

تزئینات بی نظیر کیک تور این هنرمند (عکس)

 

تزئینات بی نظیر کیک تور این هنرمند (عکس)

 

تزئینات بی نظیر کیک تور این هنرمند (عکس)

 

تزئینات بی نظیر کیک تور این هنرمند (عکس)

 

تزئینات بی نظیر کیک تور این هنرمند (عکس)

 

تزئینات بی نظیر کیک تور این هنرمند (عکس)