اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

کیک خونه-سفارش آنلاین کیک تازه خانگی

کیک خونه-سفارش آنلاین کیک تازه خانگی

جملات زیبا و خواندنی از ارسطو

جملات زیبا و خواندنی از ارسطو

به گزارش ایران ناز جملات ارسطو

ذهن فرهیخته،

ذهنی است که بتواند اندیشه‌ای را بدون پذیرفتن آن در سر بپروراند

جملات ارسطو

عشق،

حواس را از دیدن عیبها منع می کند

جملات ارسطو

انسان واقعی کسی است که از کمک کردن به دیگران احساس رضایت می کند،

اما از اینکه کسی به او کمک کند خجل و شرمسار می شود،

زیرا نیکی کردن به دیگران نهایت ایثار و بزرگواری است

و کمک گرفتن از دیگران بیانگر ضعف و حقارت است

جملات ارسطو

معلم نفس خود

و شاگرد وجدان خویش باش

جملات ارسطو

راستی مثل گنج است؛ هر قدر آشکار گردد، پیروانش بیشتر می شود

و دروغ مثل شعله پنهان آتش است که وقتی آشکار شد،

سوزش و تباهی بیشتری به همراه دارد.

جملات ارسطو

چیزی را که انسان برتر، خوب می‌پندارد،

به راستی خوب است

جملات ارسطو

هر کاری که می کنیم

به انگیزه‌ی پاداشی انجام می‌دهیم.

جملات ارسطو

انسانی که با اجتماع تکامل پیدا کرده باشد، از همه جانوران بهتر است

و اگر بدون قانون و عدالت زندگی کند، خطرناکترین جانور است

جملات ارسطو

سربلندی کسانی که به خوبی به بچه‌ها آموزش می‌دهند،

به همان اندازه‌ی کسانی است که آنها را به دنیا می‌آورند:

گروه دوم به آنها زندگی می‌بخشد و گروه نخست،

راه خوب زندگی کردن را به آنها می‌آموزد