اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

جملات زیبا درمورد زندگی

جملات زیبا درمورد زندگی

جملات زیبا درمورد زندگی

 

بعضي از آدمها مثل يک آپارتمان هستند

مبله … شيک … راحت

اما دو روز که توش زندگي ميکني ، دلت تا سرحد مرگ ميگيره

بعضي آدمها مثل يه قلعه هستند ،

خودت را مي کشي تا بري داخلش ،

بعد مي بيني اون تُو هيچي نيست

جز چند تا سنگ کهنه و رنگ و رو رفته

اما …

بعضي ها مثل باغند

ميري تُو ، قدم ميزني ؛ نگاه ميکني

عطرش رو بو مي کشي ؛ رنگ ها رو تماشا ميکني

ميري و ميري آخري در کار نيست

به ديوار که رسيدي بن بست نيست

ميتوني دور باغ بگردي

چه آرامشي داره ؛ همنفس بودن با کسيکه دلش درياست و تو هرروز يه چيزي ميتوني ازش يادبگيري چون روحش بزرگه

زندگيتون پر از اين آدما باشه

 

جملات زیبا درمورد زندگی

 

عادت نکنيم به عادت! که اگر اين اتفاق بيفتد سوت پايان زندگي مان را کشيده ايم. عادت نکنيم به روزهايي که فقط آمده اند تا بروند چرا که اگر در اين مدار قرار بگيريم روزگارمان تمام شده است. مگر آدمي مي تواند اهدافش را زير خستگيِ عقربه هاي ساعت چال کند؟ مگر مي تواند غايت مطلوبش را به فراموشي بسپارد؟ آني که سال هاي سال برايش شب زنده داري کرده و روزها را بدان دليل دويده است تا به مقصود برسد؟

 

عادت نکنيم به سکون! و خود را در مهِ غليظ و لزج تکرار فرو نبريم که اين باطلاق عميق، از “من”، مني باقي نخواهد گزارد، چنانکه با غرق شدن در آن، نيستي، جاي هستي را مي گيرد و بعد از اين اتفاق، ما مرده ايم! بلي آدمي بدون هدف، مرده است. پس سيلي زندگي را دوباره، نه… هرروز و هر ساعت به گوش هايمان شليک کنيم که ما هنوز مي توانيم براي رسيدن به غايت مطلوب خويش کوشا باشيم و براي وجود خود در اين دنيا معنايي شگرف خلق کنيم.

 

جملات زیبا درمورد زندگی

 

کسي که مايل است صورت حساب غذا را پرداخت کند،

بدان علّت نيست که جيبي مملو از پول دارد، بلکه دوستي و رفاقت را بيش از پول ارج مي‌نهد.

کساني که در محلّ کار،بيشتر از همه مسئوليت پذيرند ؛نه بدان علّت است که کم فهم هستند

بلکه چون مفهوم مسئوليت را ، نيک مي‌دانند

کساني که بعد از هر جنگ و دعوايي، زبان به پوزش باز مي‌کنند.

نه بدان علّت است که خود را مديون شما مي‌دانند؛

بلکه از آن روي است که شما را دوست واقعي خود مي‌دانند.

کساني که براي شما متني را مي‌فرستند،

نه بدان سبب است که کار بهتري ندارند که انجام دهند، بلکه از آن روي است که مهر شما را در دل و جان دارند.

 

جملات زیبا درمورد زندگی

 

براي تحقق يافتن هر آنچه که ميخواهيد

ميتوانيد از تجسم يا روياپردازي استفادهکنيد.لازم نيست حتما يک گوشه‌اي بنشينيد وتجسم کنيد مي توانيد در طول روز وبا لذت اين کار را انجام بدهيد مثلا مي خواهيد مبلمان بسيار شيکي داشته باشيد .وقتي روي مبل قديميتان مي نشينيد احساس کنيد همان مبل را داريد رنگش را ببينيد مي توانيد چشمانتان را ببنديد تا حس بهتري به خود بگيريد دستانتان رابرويش بکشيد همان جنسي را دارد که مي خواهيد همان طرحي که دوست داريد دوستتان را ببينيد که نشسته کنارتان وبه شما تبريک ميگويد اگر در آن لحظه احساس لذت وشادماني بکنيد يقينا خيلي سريع به چيز مورد نظرتان خواهيد رسيد ودر واقعيت نيز مي بينيد که عزيزتان به شما تبريک مي گويد وشما از اين موضوع شگفت زده ميشويد.فقط هنگام تجسم بايد احساس شادماني ولذت از داشتن خواسته تان بکنيد.