اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

جملات زیبا و پندآموز در مورد زندگی

جملات زیبا و پندآموز در مورد زندگی

یک عمر باید بگذرد و میگذرد

تا بفهمی بیشتر غصه هایی که خوردی

نه خوردنی بود نه پوشیدنی ! فقط دور ریختنی بود …!

و چقدر دیر می‌فهمیم که زنــدگـی همین روزهایی‌ست که منتظـر گذشتنش هستیم …!

همیشه به یاد داشته باشیم و فراموش نکنیم ،

“مقصد”، همیشه جایی در “آخر مسیر” نیست!

“مقصد” لذت بردن از قدم‌هایی‌ست، که برمی‌داریم!

.
.
.
.
.

 

یادت باشه تا خودت نخواي هيـچ کس نميتونه زندگيتو خراب کنه یادت باشه که آرامش رو بايد تو وجود خودت پيدا کني یادت باشه خدا هميشه مواظبته يادت باشه هميشه ته قلبت يه جايي براي بخشيدن آدما بگذاري ….  منتظر هيچ دستي در هيچ جاي اين دنيا نباش …اشکهايت را با دستهاي خودت پاک کن ؛ همه رهگذرند

 

زبان استخواني ندارد اما آنقدر قوي هست که بتواند قلبي را بشکند مراقب حرفهايمان باشيم  . گاهي در حذف شدن کسي از زندگي تان حکمتي نهفته است . اينقدر اصرار به برگشتنش نکنيد آدما مثل عکس هستن،زيادي که بزرگشون کني کيفيتشون مياد پايين

 

زندگي کوتاه نيست ، مشکل اينجاست که ما زندگي را دير شروع ميکنيم دردهايت را دورت نچين که ديوار شوند ، زير پايت بچين که پله شوند…هيچوقت نگران فردايت نباش ، خداي ديروز و امروزت ، فردا هم هست… اگر باشي … ما اولين دفعه است که تجربه بندگي داريم ولى او قرنهاست که خداست …