عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

جملات قصار و زیبای بزرگان

جملات قصار و زیبای بزرگان

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

ما ديگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پيموده‌ايم مي‌توانيم هدايت کنيم. اسکات پک

کسي داناست که مي داند هيچ نمي داند. ضرب المثل فلسطيني

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

سعادت ديگران ، بخشي مهم از خوشبختي ماست. رنان

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

ياد اشک و شيفتگي ، آويزه خاموش دلهاست . ارد بزرگ

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

با مردمان نيک معاشرت کن تا خودت هم يکي از آنان به شمار روي. ژرژ هربرت

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

آدمهاي بزرگ و انديشمند ، بسيار اشک مي ريزند . ارد بزرگ

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

آن زنده که کاري نکند ، مرده به از اوست . ضرب المثل ايراني

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

با دلسوزي و احترام بيشتري نسبت به ديگران رفتار کنيد . آنتوني رابينز

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

فرومايگان پس از پيروزي ، همآورد شکست خورده خويش را به ريشخند مي گيرند . ارد بزرگ

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

هنگامي که منتظريد ديگران هيجان را به زندگي شما بازگردانند ، براي توليد عشق و شور و نشاط به آنان وابسته مي شويد و تماس خود را با منبع عشق درون خود از دست مي دهيد . باربارا دي آنجليس

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

با تقوي و خوبي مي توان سعادت آفريد. زنون

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

گاهي شالوده و ريشه شکست هاي بزرگ ، از اشتباهات بسيار ريز و کوچک سرچشمه مي گيرد . ارد بزرگ

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

مرور زمان به خودي خود بسياري از نگراني ها را ازبين مي برد. ديل کارنگي

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

انديشه پروازگر است جايي فرودش آوريم که زيبايي خانه دارد . ارد بزرگ

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

امکانپذير است که يک ميليون حقيقت را در مغز انباشت ولي هنوز بيسواد بود.آلک بورن

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

عصاره همه مهرباني ها را گرفتند و از آن مادر را ساختند. کريستوفر مارلو

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

آن گاه که ، زايش راهي نو را از درون خويش احساس کردي پاي در راهي خواهي گذارد که پيشتر براي رسيدن بدان بسيار تلاش نموده ايي . ارد بزرگ

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

انسان در همان لحظه که تصميم مي گيرد آزاد باشد ؛ آزاد است. ولتر

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

مردي که لبخند به صورت ندارد نبايد دکان باز کند. ضرب المثل چيني

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

سخن بدون پشتوانه ، يعني گزاف گويي . ارد بزرگ

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

وظيفه چيزي است که از ديگران انتظار انجامش را داريم.اسکاروايلد

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

با بديهاي ديگران دل خويش را به سياهي نيالاييم ، همواره ساز سادگيمان کوک باشد و نگاهمان اميدوار. ارد بزرگ

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

انديشه کنيد زيرا انديشه کردن مايه زنده دل بودن مردم است. ناپلئون

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

تعلل و عقب انداختن کارها، يکي از شايع ترين راههاي فرار از رنج است. آنتوني رابينز

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

رسانه تنها مي تواند پژواک نداي مردم باشد نه اينکه به مردم بگويد شما چه بگوييد که خوشايند ما باشد . ارد بزرگ

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

هر چه بيشتر عشق بورزيد ديگران نيز مجوز آن را خواهند يافت تا عشق بيشتري به شما و نيز ديگران بورزند . باربارا دي آنجليس

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

دل کيهان را اگر بگشاييم اين سخن را خواهيم شنيد ” هر کنشي واکنشي را در پي دارد ” پس بر اين باور باشيد ! همه کردار ما چه خوب و چه زشت ، بي بازگشت نخواهد بود . ارد بزرگ

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

از آهسته رفتن نترس ، از بي حرکت ايستادن بترس . مثل چيني

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

دوست مثل پول ، بدست آوردنش از نگه داشتنش آسان تر است. باتلر

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

کژي و ناراستي ، شکاف و رخنه گاه انديشه اهريمن خواهد شد . ارد بزرگ

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

خنده کوتاهترين فاصله بين دو نفر است . ويکتور هوگو

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

دوستان را در خلوت توبيخ کن و در ملاءعام تحسين . اسکاروايلد

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

تنهايي براي جوان ارزشمند ، و براي پير آزار دهنده است . ارد بزرگ

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

خود را در حالت تسلط بر حوادث ببينيد، بشنويد، و احساس کنيد. تا اينکه احساسي از اعتماد بصورت شرطي در شما بوجود آيد و يقين کنيد که با اعتماد به نفس و قدرت مي توانيد با هر اتفاقي مقابله کنيد. آنتوني رابينز

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

تمامي روابط شما از عشق خواهد درخشيد . باربارا دي آنجليس

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

خويشتن و مردم را هنگامي مي شناسي ، که تنها شوي . ارد بزرگ

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

تکرار مادر مهارت هاست . ديل کارنگي

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

به زبانت اجازه نده قبل از انديشه ات به راه افتد. ناپلئون

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

تنها تنهايي کارآمد است که همراه باشد با پژوهيدن و کاويدن در خرد و دانش . ارد بزرگ

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

تنها موسيقي مرا به شناسائي خداوند راهنمائي کرد. دوموسويه

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

بهترين انسان کسي است که در حق همه نيکي کند . کنفوسيوس

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

کار ، بهترين تسکين دهنده ، افکار پريشان ، و غم است . ارد بزرگ

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

وظيفه اي را که از همه به شما نزديک تر است انجام دهيد. گوته

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

حاصل من از فضل فقط اين شدکه بر جهل خود دانا شوم. بقراط

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

جايي که شمشير است آرامش نيست . ارد بزرگ

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

آن کس که ارده و استقامت دارد، روي شکست نمي بيند. مترلينگ

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

بهترين وسيله براي جلب محبت ديگران ، نيکي در باره آنها ست. روسو

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

ره آورد گفتگو با نادان دو چيز است : نخست از دست دادن بخشي از عمر و ديگري گرفتار شدن ، به افکار پوچ و بي ارزش . ارد بزرگ

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

کمال هنر در نهان داشتن هنر است . کينتلين

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

اگر قرار است براي چيزي زندگي خود را خرج کنيم ، بهتر آن است که آنرا خرج لطافت يک لبخند و يا نوازشي عاشقانه کنيم . شکسپير

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

استعداد در فضاي آرام رشد ميکند و شخصيت در جريان کامل زندگي . گوته

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

نم نم باران ، سبب بيداري خاک گشته و آن را شکوفا مي کند ، خرد هم ناگهان پديد نمي آيد زماني بس دراز مي خواهد و رواني تشنه باران . ارد بزرگ

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

از استثنائـات است که کسي را بـه خاطر آنچه که هست دوست بدارند . اکثر آدمها چيزي را در ديگران دوست دارند که خود به آنها امانت مي دهند : خودشان را ، تفسير و برداشت خودشان را از او … گوته

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

نادر شاه افشار توانست از خراب آبادي که دشمنان برايمان ساخته بودند کشوري باشکوه بسازد نام او هميشه براي ايرانيان آشنا و دوست داشتني خواهد بود . ارد بزرگ

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

ماهي و مهمان دو روز اول خوب هستند ، از روز سوم بو مي گيرند . اسپانيولي

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

اگر همه مي توانستند از استعدادهاي خود درست بهره بگيرند، دنيا همان بهشت موعود مي شد که همه مي خواهند. زکرياي رازي

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

اساسا ، خوشبختي فرزند نامشروع حماقت است. همه کساني که در جست و جوي خوشبخت بودن هستند بي خود تلاشي در بيرون از خويش نکنند اگر بتوانند ” نفهمند” مي توانند ” خوشبخت ” باشند. علي شريعتي

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

خارهاي کوچک زخم به جان نمي زنند ، بلکه با او مي آميزد براي روزهاي سختر . ارد بزرگ

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

هيچ چيز در زندگي شيرين تر از اين نيست که کسي انسان را دوست بدارد. من در زندگاني خود هر وقت فهميده ام که مورد محبت کسي هستم, مثل اين بوده است که دست خداوند را بر شانه خويش احساس کرده ام . چارلز مورگان

 

جملات قصار و زیبای بزرگان

 

آنچه هستيد شما را بهتر معرفي مي کند تا آنچه مي گوييد . بزرگمهر

 

 

مطالب مرتبط:

 

عکس نوشته های جملات اندیشمندان و بزرگان

 

عکس نوشته جملات تاثیرگذار اندیشمندان

 

جملات الهام بخش خواندنی و جالب

 

زیباترین و بهترین جملات بزرگان