اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

جنگلی عجیب و غریب به شکل منحنی

جنگلی عجیب و غریب به شکل منحنی

جنگلی عجیب و غریب به شکل منحنی

 

عجایب خلقت در پیرامون ما بسیار زیاد است اما این بار یک عکاس بنام نیکو د بارمور، عکسی را نشان داده که همه را بهت زده کرده است عکاس سایت نشنال جئوگرافیک، درختان صنوبر لرزان در جنگل اوفیر ایالت کلرادوی آمریکا که به جای عمود بودن که نماد همیشگی درختان است، به شکل منحنی رشد کرده اند را به نمایش گذاشته است. ایران ناز

 

جنگلی عجیب و غریب به شکل منحنی

 

خود عکاس در این باره می گوید: “به نظر می رسد که این درخت ها از یک دنیای فانتزی و عجیب آمده اند یا اینکه یک نقاشی سوررئال مانند نقاشی های سالوادور دالی هستند، اما مطمئن باشید که آن ها واقعی اند”. این عکس در اواخر سپتامبر گرفته شده است، هنگامی که انوار طلایی آفتاب پاییز، شاخ و برگ ها را به رنگ برنز در می آورد.