عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

هیجان ماراتن در ژئو پارک قشم،زر ماکارون

هیجان ماراتن در ژئو پارک قشم،زر ماکارون

حسن فتحی و نوشته های عاشقانه آن

مجموعه : مطالب عاشقانه
حسن فتحی و نوشته های عاشقانه آن

در این بخش میپردازیم به نوشته های عاشقانه حسن فتحی.عاشقانه ای از از حسن فتحی برای سریال مدار صفر درجه نوشته شده بود.

 

تو را دوست دارم
تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می دارم
تو را به خاطر عطر نان گرم
برای برفی که اب می شود دوست می دارم
تو را برای دوست داشتن دوست می دارم

.

.

.

.

تو را به جای همه کسانی که دوست نداشته ام دوست می دارم
تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم
برای اشکی که خشک شد و هيچ وقت نريخت
لبخندی که محو شد و هيچ گاه نشکفت
دوست می دارم …

.

.

.

.

تو را به خاطر خاطره ها دوست می دارم
براي پشت کردن به ارزوهای محال
به خاطر نابودی توهم و خيال دوست می دارم
تو را برای دوست داشتن دوست می دارم

.

.

.

.

تو را به خاطر بوی لاله های وحشی
به خاطر گونه ی زرين افتاب گردان
برای بنفشيه بنفشه ها دوست مي دارم
تو را به خاطر دوست داشتن دوست مي دارم
تو را به جای همه کسانی که نديده ام دوست می دارم
.

.

.

.
تورا برای لبخند تلخ لحظه ها
پرواز شيرين خا طره ها دوست می دارم
تورا به اندازه ی همه ی کسانی که نخواهم ديد
دوست می دارم ..

X علی بابا خرید بلیط هواپیما بلیط قطار و بلیط هواپیما خارجی