عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

حضور رکورد دارترین راننده دنیا در تهران (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
حضور رکورد دارترین راننده دنیا در تهران (عکس)

حضور رکورد دارترین راننده دنیا در تهران (عکس)

 

به گزارش ایران ناز رکورد دار رانندگی جهان در سفر اخیری که به چندین جای جهان داشته است در ایران نیز حاضر شد.راینر تسیتلوف – رکورددار آلمانی طی مسافت با اتومبیل – که در سفرش از ونیز تا شانگهای وارد ایران شده است، با میکائیل کلور برشتولد سفیر آلمان در تهران دیدار کرد.

 

حضور رکورد دارترین راننده دنیا در تهران (عکس)

 

حضور رکورد دارترین راننده دنیا در تهران (عکس)

 

حضور رکورد دارترین راننده دنیا در تهران (عکس)

 

حضور رکورد دارترین راننده دنیا در تهران (عکس)

 

حضور رکورد دارترین راننده دنیا در تهران (عکس)

 

حضور رکورد دارترین راننده دنیا در تهران (عکس)

 

حضور رکورد دارترین راننده دنیا در تهران (عکس)