اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

این حلزون های جالب شبیه به برگ درخت هستند (عکس)

این حلزون های جالب شبیه به برگ درخت هستند (عکس)

به گزارش ایران ناز این حلزون دریایی سبز بیشتر از آن چیزی که فکرش را می کنید به برگ های سبز شباهت دارد. و به این دلیل است که این حلزون کوچک به اندازه کافی ژن های گیاهی ربوده است که بتواند اولین حیوانی باشد که می تواند درست مثل یک گیاه کلروفیل تولید کند و این بدین معنی است که او می تواند برای تغذیه خود در آفتاب تکیه کند.

 

این حلزون های جالب شبیه به برگ درخت هستند (عکس)

 

نام علمی این حیوان «Elysia chlorotica» است و قبلا به عنوان موجودی شناخته می شد که می تواند با کسب اندامک های گیاهی از جلبک هایی که می خورد، فتوسنتز کند اما مطالعات اخیر نشان می دهد این حلزون دریایی درواقع برخی از ژن های جلبک ها را با DNA خود ترکیب می کند.

 

این حلزون های جالب شبیه به برگ درخت هستند (عکس)

این حلزون های جالب شبیه به برگ درخت هستند (عکس)

این حلزون های جالب شبیه به برگ درخت هستند (عکس)

این حلزون های جالب شبیه به برگ درخت هستند (عکس)

این حلزون های جالب شبیه به برگ درخت هستند (عکس)