اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

خارج کردن توموری به طول 35 سانت از شکم این مرد (عکس)

خارج کردن توموری به طول 35 سانت از شکم این مرد (عکس)

به گزارش ایران ناز مرد میانسالی به دلیل بزرگ شدن غیر طبیعی شکمش به پزشک مراجعه کرده است و بعد از تشخیص پزشکان توموری به اندازۀ توپ بسکتبال از شکمش خارج شده است.جراحان در بیمارستانی در جنوب غربی روسیه موفق شدند

 

خارج کردن توموری به طول 35 سانت از شکم این مرد (عکس)

 

توموری به اندازۀ توپ بسکتبال را از شکم مرد میانسالی خارج کنند و به خوبی این کار را انجام دهند.این مرد که شکمش به طور غیرطبیعی بیش از حد بزرگ شده بود به پزشک مراجعه کرده است  و مشخص شده است توموری به طول 35 سانتی متر از بافت‌های عصبی در شکمش تشکیل شده است.

 

خارج کردن توموری به طول 35 سانت از شکم این مرد (عکس)

 

این تومور به حدی بزرگ بود که در حال آسیب رساندن به سایر اندام‌های داخلی بدن او بود اما پزشکان طی یک عمل جراحی که ساعت‌ها طول کشید موفق شدند تومور را خارج کنند بدون اینکه صدمه‌ای به اندام‌های داخلی‌اش وارد شود.در حال حاضر این بیمار از بیمارستان مرخص شده و در خانه دوران نقاهت خود را می‌گذراند.