اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

خانه وحشتناک زن و شوهر آدم خوار (عکس)

خانه وحشتناک زن و شوهر آدم خوار (عکس)

خانه وحشتناک زن و شوهر آدم خوار (عکس)

 

 ادم خواری در فیلم ها را بسیار دیده ایم اما در واقعیت فراتر از این حرف هاست به گزارش ایران نازبعد از شناسایی و بازداشت زن و شوهر آدمخوار در روسیه نوبت به بررسی خانه ی ترسناک انها رسیده بود ، این زن و شوهر که بعد از لو رفتن سلفی هایشان با اعضای تکه تکه شدن بدن قربانیان بازداشت شدند در خانه ی خود نشانه هایی غیرقابل باوری از جنایات خود داشتند.لورفتن خانه ی زن و شوهر آدمخوار بعد از کشتن 30 انسان!

 

خانه وحشتناک زن و شوهر آدم خوار (عکس)

 

خانه وحشتناک زن و شوهر آدم خوار (عکس)

 

خانه وحشتناک زن و شوهر آدم خوار (عکس)

 

خانه وحشتناک زن و شوهر آدم خوار (عکس)

 

خانواده ی آدمخوارها در کراسنودار روسیه برای ایجاد رعب و وحشت بعد از پایان جنایات وحشیانه خود با اعضای بدن انسان هایی که برای خورده شدن گوشتشان کشته بودن سلفی می گرفته و به نوعی غیرقابل شناسایی منتشر می کردند

 

خانه وحشتناک زن و شوهر آدم خوار (عکس)

 

خانه وحشتناک زن و شوهر آدم خوار (عکس)

 

خانه وحشتناک زن و شوهر آدم خوار (عکس)

 

این زوج تا قبل از بازداشت شدنشان 30 نفر را کشته و گوشت آنها را خورده بودند و بعضی از اعضای بدنشان را در انبار نگهداری می کردند تا در مواقع ضروری از آنها استفاده کنند.”دمیتری بکشیو”35 ساله اعتراف کرده است

 

خانه وحشتناک زن و شوهر آدم خوار (عکس)

 

خانه وحشتناک زن و شوهر آدم خوار (عکس)

 

که از سال 1999 به آدمخواری مشغول شده و چند سالی است که به همراه همسرش “ناتالی” برای گرفتن سلفی های دیوانه وار تصمیم به نگه داشتن بعضی از اعضای بدن قربانیان خود گرفته اند.این زوج در اعترافات خود صحبت های هولناکی از اقدامات دلخراش با اعضای بدن انسان ها در طول 18 سال ادمخواری داشتند که به هیچ وجه قابل انتشار نیست.

 

خانه وحشتناک زن و شوهر آدم خوار (عکس)