اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

خوردنِ 50 فلفل قرمز در استخر فلفل!

خوردنِ 50 فلفل قرمز در استخر فلفل!
ده‌ها نفر در یک مسابقه خوردن فلفل قرمز در شهر هانگژو چین شرکت کردند.
 
مسابقه خوردن فلفل های قرمز و آتشین در شهر هانگژو واقع در شرق چین برگزار شد.
 
 
در این رقابت شرکت کنندگان زن و مرد در یک استخر مملو از فلفل قرمز قرار گرفته و شروع به خوردن کردند.
 
در پایان فردی با خوردن 50 فلفل قرمز طی مدت یک دقیقه رتبه نخست را کسب کرد.
 
 

خوردنِ 50 فلفل قرمز در استخر فلفل!

 

خوردنِ 50 فلفل قرمز در استخر فلفل!

 

خوردنِ 50 فلفل قرمز در استخر فلفل!

 

خوردنِ 50 فلفل قرمز در استخر فلفل!

 

خوردنِ 50 فلفل قرمز در استخر فلفل!

 

خوردنِ 50 فلفل قرمز در استخر فلفل!

 

خوردنِ 50 فلفل قرمز در استخر فلفل!