اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

خوشگذرانی این مادر بی رحم و سنگدل (عکس)

خوشگذرانی این مادر بی رحم و سنگدل (عکس)

خوشگذرانی این مادر بی رحم و سنگدل (عکس)

 

به گزارش ایران ناز این زن که «ارین لی مک» نام دارد چهار کودک شش تا 12 ساله خود را به مدت دو هفته در خانه تنها گذاشت تا به تنهایی به آلمان سفر کند.پلیس زمانی که بر اساس گزارش همسایه ها مبنی بر تنها بودن چند کودک در خانه به محل زندگی آنها مراجعه کرد متوجه شد آنها گرسنه هستند و غذای کافی و مناسب در اختیار ندارند.

 

این زن در سال 2013 از همسر خود جدا شدو حضانت هر چهار فرزندش را بر عهده گرفته بود اما به نظر می رسد اکنون با مشکلی جدی در رابطه با نگه داری از فرزندانش مواجه شده باشد.این زن در رسانه ها به بدترین مادر دنیا معروف شده است. رفتار این مادر رسانه ای شده و همه را شوکه کرده

 

خوشگذرانی این مادر بی رحم و سنگدل (عکس)

 

خوشگذرانی این مادر بی رحم و سنگدل (عکس)

 

خوشگذرانی این مادر بی رحم و سنگدل (عکس)