اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

کیک خونه-سفارش آنلاین کیک تازه خانگی

کیک خونه-سفارش آنلاین کیک تازه خانگی

داستان تاثیر گذار درباره ی پدر و مادر

داستان تاثیر گذار درباره ی پدر و مادر

در این بخش برای شما داستان پندآموزی در این بخش گذاشته شده است.مداد:متاسفم پاك کن : چرا ؟ تو هیچ کار اشتباهی نکردی مداد : متاسفم چون به خاطر من اذیت می شوی هر وقت که من اشتباه می کنم ، تو همیشه آماده ای آن را پاک کنی.

 

ولی وقتی اشتباهاتم را پاک می کنی بخشی از وجودت را از دست می دهی و هر بار کوچک و کوچکتر می شوی .پاك کن :اما برای من مهم نیست !من ساخته شده ام تاهر وقت تو اشتباه کردی به تو کمک کنم با این که می دانم روزی تمام خواهم شد و دیگری جای من را خواهد گرفت .

 

من رضایت دارم !پس لطفا ناراحتی را کنار بگذار..گفتگو بین مداد و پاك کن برایم الهام بخش بود.والدین ، همچو پاك کن و فرزندان مانند مداد هستند.آنها همیشه درکنار فرزندان هستند و اشتباهات آنها را پاک می کنند.اگر چه فرزندان جایگزین (همسر )

 

می یابند ولی والدین از انچه برای فرزندانشان کرده اند شادمانند.در تمام طول زندگيم مداد بوده ام و والدین من مانندپاك کن ، هر روز کوچک و کوچکتر می شوند.اين مرا پر از درد می کند چون می دانم که یک روز انها من را ترک خواهند کرد و خرده های پاك کن تنها چیزی خواهد بود که به خاطرم بیاورد روزی چه کسانی را داشتم…