عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

داستان زیبای دلم برای خانه می سوزد

داستان زیبای دلم برای خانه می سوزد

داستان های بسیار زیادی را تا به حال خوانده اید حالا ما برای شما دلم برای خانه می سوزد را در بخش ادبیات قرار داده ایم. آدم های خوبی اند، دوستشان دارم. اما حس می کنم در حال غرق شدن اند و نمی توانم کمکشان کنم…همسایه کناری  غمگینم می کند.

 

زن و شوهر صبح زود بیدار می شوند ، میروند سر کار عصر باز می گردند. یک پسر و دختر بچه دارند،ساعت 9 شب ، همه چراغ های خانه خاموش است.صبح فردا نیز زود بیدار می شوند سر کار می روند عصر باز می گردند، ساعت 9 ، خاموشی.

 

همسایه کناری غنگینم می کند.آدم های خوبی اند، دوستشان دارم. اما حس می کنم در حال غرق شدن اند و نمی توانم کمکشان کنم.گذران زندگی می کنند، بی خانمان نیستند ، اما بهای گزافی می پردازند.گاهی در میانه روز به خانه شان می نگرم و خانه نگاهم می کند.خانه می گرید…می توانم حس کنم.