عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

داستان زیبا و پندآموز خدا و مادر

داستان زیبا و پندآموز خدا و مادر

در این بخش داستان پندآموزی برای شما در نظر گرفته ایم.خدا به ما انگشت داده – مامان میگه،«باچنگال غذابخور»خدا به ما صدا داده – مامان میگه،«جیغ نزن»مامان میگه،«كلم بخور،حبوبات و هویج بخور»ولی خدا به ما هوس بستنی شیره‌ای داده خدا به ما انگشت داده – مامان میگه،

 

«دستمال بردار»خدا به ما آب گل آلود داده – مامان میگه،«شالاپ شولوپ نكن»مامان میگه،«ساكت باش،خوابه بابات»اما خدا به ما درسطل آشغال داده كه میشه باهاش شترق صدا دادخدا به ما انگشت داده – مامان میگه،«باید دستكش هات رو دست كنی»خدا به ما بارون داده – مامان میگه،«مبادا خیس بشی»

 

مامان میخواد كه ما مراقب باشیم وزیاد نزدیك نشیم به اون سگ های قشنگ غریبه ای كه خدا بهمون داده نوازششون كنیم خدا به ما انگشت داده – مامان میگه،«برو دستت رو بشور»ولی آخه خدا به ما جعبه های پر اززغال. تن های سیاه شده قشنگ داده،چه جور!من چندان باهوش نیستم،ولی یه چیز رو مطمئنم بخدایا مامان داره اشتباه می كنه،یا اگه نه،خدا.