داستان کوتاه بسیار زیبا و پندآموز

داستان کوتاه بسیار زیبا و پندآموز

این داستان مرتبط با پدر و مادر می باشد.مداد : متاسفمپاك کن : چرا ؟ تو هیچ کار اشتباهی نکردیمداد : متاسفم چون به خاطر من اذیت می شوی هر وقت که من اشتباه می کنم ، تو همیشه آماده ای آن را پاک کنی.ولی وقتی اشتباهاتم را پاک می کنی بخشی از وجودت

 

را از دست می دهی و هر بار کوچک و کوچکتر می شوی .پاك کن : اما برای من مهم نیست !من ساخته شده ام تاهر وقت تو اشتباه کردی به تو کمک کنم با این که می دانم روزی تمام خواهم شد و دیگری جای من را خواهد گرفت .من رضایت دارم !پس لطفا ناراحتی را کنار بگذار..

 

گفتگو بین مداد و پاك کن برایم الهام بخش بود.والدین ، همچو پاك کن و فرزندان مانند مداد هستند.آنها همیشه درکنار فرزندان هستند و اشتباهات آنها را پاک می کنند.اگر چه فرزندان جایگزین (همسر ) می یابند ولی والدین از انچه برای فرزندانشان کرده اند شادمانند.

 

در تمام طول زندگيم مداد بوده ام و والدین من مانند پاك کن ، هر روز کوچک و کوچکتر می شوند.اين مرا پر از درد می کند چون می دانم که یک روز انها من را ترک خواهند کرد و خرده های پاك کن تنها چیزی خواهد بود که به خاطرم بیاورد روزی چه  کسانی را داشتم…

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب