اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

دختر 13 ساله بخاطر حس زشت بودن خودکشی کرد (عکس)

دختر 13 ساله بخاطر حس زشت بودن خودکشی کرد (عکس)

دختر 13 ساله بخاطر حس زشت بودن خودکشی کرد

 

به گزارش ایران ناز ‏دختر سیزده ساله که بخاطر قیافه اش مورد آزار دوستانش قرار گرفته بود خودش را دار زد.

 

  به گزارش ایران ناز این دختر نوجوان که در دوران بلوغ از ظاهر خود خجالت میکشید و مورد تمسخر دوستانش قرار گرفته بود دست به خودکشی زد . او از همه بخاطر زشت بودنش عذر خواسته بود و وصیت کرده بود در روز خاک سپاریش عکسش را نشان ندهند. ‏در نامه ای که بجا گذاشته نوشته شده من را ببخش مامان که در این حالت من را میبینی.

 

دختر 13 ساله بخاطر حس زشت بودن خودکشی کرد (عکس)