اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

روش تعیین جنسیت و تشخیص نازایی در مصر باستان

روش تعیین جنسیت و تشخیص نازایی در مصر باستان

روش تعیین جنسیت و تشخیص نازایی در مصر باستان

 

مصر باستان سرشار از دانش و علم و رموز و اسرار بوده است . زنان در زمان فراعنه در مصر روش هاي خاصي براي تشخيص بارداري وتشخيص جنسيت جنين استفاده میکردند.

 

طرز شناخت نوع جنين تاريخ طولاني دارد. زنان در عصر فراعنه ترفندهايي را نه فقط براي تشخيص جنسيّت جنين بلکه براي شناخت زنان نازا از کودک زا هم ابداع کرده بودند.

 

روش تعیین جنسیت و تشخیص نازایی در مصر باستان

 

يک پژوهش جديد تاريخي که از سوي مرکز پژوهش و حقوق در استان أقصر مصر به سرگروهي خانم نجوا البارون انجام شده، نشان مي دهد که زنان مصري حدود پنج هزار سال پيش با ابزارهاي باروري جنسي و تسريع فرآيند بارداري آشنا بوده اند.

 

يک نمونه از روش هاي زنان فرعوني چنين بوده است که مراجعه کننده روي مخلوط بخور، بخار روغن، خرما و آبجو مي نشست و اگر بعد از اجراي اين نسخه استفراغ مي کرد دليل اين بود که به زودي باردار مي شود و اگر اين اتفاق نمي افتاد، نشان دهنده اين بود که او نازاست.

 

تعيين جنسيّت جنين با گندم و جو

 

مصريان باستان روش جالبي براي تشخيص جنسيّت جنين داشتند. آنها ادرار زن باردار را روي دانه هاي گندم و جو مي ريختند، اگر نخست دانه هاي جو مي روييد نشان دهنده اين بود که جنين پسر است و اگر دانه هاي گندم نخست رشد مي کرد، نشان دهنده دختر بودن جنين بود.

 

اين مطالعه همچنين به نسخه هاي فراعنه براي پيشگيري از بارداري و تنظيم خانواده نيز اشاره دارد، که موادي همچون نمک ناترون، فضولات کروکوديل،ماست و فيبر گياهي در نسخه ها به چشم مي خورند.