اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

زندگی زیباست (سری دوم)

زندگی زیباست (سری دوم)

به گزارش ایران ناز هوای یکدیگر را داشته باشیددل نشکنیدقضاوت نکنیدهنجارهای زندگی کسی را مسخره نکنیدبه غم کسی نخندیدبه راحتی از یکدیگر گذر نکنیدبه سادگی آب خوردن بر دیگری تهمت ناروا نبندیدو حریم آبروی دیگری را بدون اجازه وارد نشوید…آدم‌ها، دنیا دو روز است!هوای دل یکدیگر را بیشتر داشته باشیم…تا توانی دفع غم از چهره ی غمناک کن؛در جهان گریاندن آسان است، اشکی پاک کن!

 

زندگی زیباست (سری دوم)

 

سکوت کن هنگامی که نمیدانی چه بگویی ؛ چه پاسخی دهی ؛ ویا چطور بگویی ؛  فقط سکوت کن.گاهی نگفتن شیرین تر از گفتن سخنان آشفته است ؛ که در لحظه تو را سبک میکند …. در آن لحظه سکوت کن.یک وقتهایی سعی کن چشمهایت را ببندی بر حرفهای نیش دار ؛ و به زبانت اجازه دهی سکوت را تمرین کند.دقیقه هایی که حس انفجار در سلولهایت تو را از درون میخورد ؛ سکوت را تجربه کن ؛ تا ذهنت با قلبت مشورت کند و تصمیمی درست بگیرد .یک وقتهایی ” سکوت ” پاسخ همه دردهاست.

 

زندگی زیباست (سری دوم)

 

زمان شما محدود است، بنابراین آن را با زندگی به سبک دیگران هدر ندهید.اجازه ندهید زمزمه‌های دیگران باعث شوند تا صدای درونی خود را نشنوید.از همه مهم‌تر، شجاعت این را داشته باشید که به حرف دل خود و یافته‌های درونی خود عمل کنید.آنها به خوبی می‌دانند که شما دوست دارید چه کاری انجام دهید. همه چیزهای دیگر در درجه دوم اهمیت قرار دارند.

 

زندگی زیباست (سری دوم)

 

تمامِ نتوانستن‌های زندگی و نشدن‌های اتفاقات همه از خودمان ریشه می‌گیرد.وقتی به عدم امکانِ چیزی فکر می‌کنیم،ذهنمان تلاش می‌کند راهی بیابدتا آنچه فکر می‌کنیم حقیقت یابد تا بعدتر با خیال راحت بگوییم؛دیدید؟ می‌دانستم!همه‌ی اتفاقات خوب ممکنند، نه تنها ممکن، حتی ساده و نزدیکند،کافی‌ست باور داشته باشیم!!!