اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

این زن کوتاه قد در هند مورد پرستش است (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
این زن کوتاه قد در هند مورد پرستش است (عکس)

این زن کوتاه قد در هند مورد پرستش است (عکس)

 

به گزارش ایران ناز در هند مردم یکی از مناطق، یک زن را به دلیل قد کوتاهش، عبادت می کنند. یک زن در هند به دلیل قد بسیار کوتاهش (82 سانتی متر)، مشهور شده و هر روز دهها نفر برای دیدار و عبادت وی در شهر مقدس هاریدوار هند حاضر می شوند. “انجالی بارما” 65 ساله روزانه با حضور بسیاری از مردم در معبد خود روبه رو است.

 

دوستدارانش از او می خواهند تا برایشان در زمینه های متنوعی از جمله موفقیت در کسب ویزای دیگر کشورها یا پیروزی در قمار دعا کنند. او روزانه پذیرای 40 نفر از شهروندان هندی است.انجالی می گوید:مردم در برابر من خم می شوند. من از این حرکت خوشم نمی آمد زیرا بسیار کوچک هستم اما هم اکنون این کار را دوست دارم.

 

این زن کوتاه قد در هند مورد پرستش است (عکس)

 

این وضعیت باعث شده ثروت بسیاری داشته باشم. مردم معتقدند من فرد مقدسی هستم.انجالی در سال 1947 در خانواده ای ثروتمند به دنیا آمد و برای چند سال به مدرسه رفت ولی او در مدرسه مسخره می شد به همین دلیل در 10 سالگی مدرسه را ترک کرد تا اینکه به وسیله مالک یک سیرک دزدیده شد و برای سال های متمادی در آنجا باقی ماند.

 

این زن کوتاه قد در هند مورد پرستش است (عکس)

 

به گزارش ایران ناز او می گوید که برای چند ماه در سیرک زندانی بود ولی درخواست های مالک سیرک را برای انجام فعالیت های نمایشی رد کرد تا اینکه توانست از سیرک فرار کند.انجالی هنگامی که 20 ساله بود، پدرش درگذشت. برادرانش برخلاف توصیه والدین از خواهر کوچکتر خود نگهداری نکرده و او را طرد کردند. او می گوید که هم اکنون زندگی خوبی دارد و همه دوستدارانش را فرزند خود می داند.

 

این زن کوتاه قد در هند مورد پرستش است (عکس)