اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

این زن 30 سال است تظاهر به کوری کرده (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
این زن 30 سال است تظاهر به کوری کرده (عکس)

این زن 30 سال است تظاهر به کوری کرده (عکس)

 

این زن عجیب به مدت 30 سال خودش را به کوری زده بود. رفتار عجیب زنی که نابینا نود خانواده اش را شگفت زده کرد او تظاهر به کور بودن می کرد با ایران ناز همراه باشید.این زن از اجتماعی بودن در بیرون و محیط خانه دوری کرده بود و تظاهر می نمود که نابینا می باشد ولی افرادی که در زندگی او بودند هیچ وقت نمی دانستند او کور نیست

 

حتی او با این کار خانواده اش را اذیت می کرد ۲۸ سال قبل خانم “کارمن خیمینز” بر اثر حادثه ی شدیدی که برای چشمانش رخ داد دچار نابینایی کامل شد.این چیزی بود که او همه از جمله خانواده اش را از آن مطلع کرد. او به تازگی اعتراف کرده که به نابینایی دچار نشده بلکه در طول این ۲۸ سال تظاهر به نابینایی نموده است.

 

چرا این زن ۲۸ سال تظاهر به نابینایی کرد؟!
این زن ساکن مادرید اسپانیا است. ۵۷ سال سن دارد. او مجبور شده تا این کار را انجام دهد، زیرا از گفتن “سلام” به مردمی که نمی خواست با آنها احوالپرسی کند خسته شده بود.در طول این مدت چشمان او کاملا سالم و بینا بوده است، خانواده اش بابت این مسئله بسیار حیرت زده و متعجب هستند. البته چندین بار به او شک کرده بودند.

 

این زن 30 سال است تظاهر به کوری کرده (عکس)

 

همسر او به روزنامه نگاران می گوید که کارمن با دقت زیادی آرایش می کرد و گاهی زیر چشمی به تلویزیون خیره میشد. اما هیچ گاه جز این اواخر اعتراف نکرده بود که نابینایی اش دروغین و مزورانه است.دلیل عجیب زنی که 30 سال تظاهر به نابینایی کرد کار من این کار را انجام داد تا مجبور نباشد با مردم سلام و احوالپرسی کند و حرف بزند. او به آژانس خبری “های نیتسیا” اسپانیا می گوید:

 

این زن 30 سال است تظاهر به کوری کرده (عکس)

 

” از رو یارویی با مردم در خیابان و ایستادن و گفتن “سلام” خسته بودم، من هیچوقت اجتماعی نبودم و با تظاهر به نابینایی بار بسیاری از مسئولیت های اجتماعی را از دوش خود برداشتم.”دلیل عجیب زنی که 30 سال تظاهر به نابینایی کرد

 

این زن 30 سال است تظاهر به کوری کرده (عکس)

 

صرف نظر از اینکه “کارمن خیمینز” باید حالا پاسخگوی خانواده اش باشد که چرا ۲۸ سال تظاهر به نابینایی کرده، اینک با مشکلات قانونی زیادی روبرو شده، زیرا او در همه ی این سالها به دلیل نابینایی کمک های مالی خاصی دریافت نموده است.در این میان بسیاری از مردم ، مورد عجیب خانم کارمن را بسیار پیچیده ارزیابی کرده و خواستار تحقیقات بیشتر در این زمینه هستند.دلیل عجیب زنی که 30 سال تظاهر به نابینایی کرد.

 

این زن 30 سال است تظاهر به کوری کرده (عکس)