اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

زیباترین اس ام اس های عاشقانه و پراحساس

زیباترین اس ام اس های عاشقانه و پراحساس

زیباترین اس ام اس های عاشقانه و پراحساس

 

مثلا امروز ، خودت سراغم را بگير!

خود واقعي ات باور کن

طاقت ندارم تا شب منتظرت بمانم

خوابت را ببينم…

 

زیباترین اس ام اس های عاشقانه و پراحساس

 

هرگز از چيزي كه واقعا ميخواى دست نكش.

صبر كردن سخته،

اما حسرت خوردن خيلى سخت تره

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

به تهِ هيچي فکر نکنيد

تهِ راه

تهِ رابطه

تهِ دنيا

تهِ جيب

تهِ زندگي

اينا دليل غمگين شدنِ همه ست…

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

هميشه هم حذف كردن راهِ چاره نيست…

گاهى بايد بعضى ها را نگه داريم،

تا زل بزنند به خوشبختىِ مان…

كه ببينند بعد از آنها،

زندگى همچنان ادامه دارد!

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

دم دوس داره يکي رو داشته باشه

که وقتي اون هس ، ديگه واسه کس ديگه اي وقت نداشته باشه

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

چگونه بايد فراموشت کرد، کسي‌را که با

حضورش در قلب، همه فراموش

شدند! همه نامها بيگــانه شدند و يا همـه

خاطرات ‌مردند؟ ديگران‌همه برايم غريبه‌

و نا‌آشنا هستند، زودتر برگرد!

 

زیباترین اس ام اس های عاشقانه و پراحساس

 

هميشه “نگاه من” به آمدنِ توست اين‌که

مال من باشي خيالم راحت است

اين‌که هميشه خورشيد عشق ‌در قلب ما

بتابد! نمي‌خواهم که در حسرت داشتنت

باشم، غرورت را زير پا بگذار و بيا

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

ديگر عکس‌هايش به‌من آرامش نمي‌دهد

من به دستانش نياز دارم، خدايا

بهشت آسماني‌ات‌را از من ‌بگير و مرا که

عاشقانه‌ مي‌خواهم برايش بهشت‌راکاملا

بسازم «به معشوقه‌ام نزديک کن»

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

موهايم را، مانند امواج خروشانِ دريا در

نسيم نفس‌هايت آهسته رها کرده

و لذت با تو بودن‌را مانند تماشا غروب با

نور اندک دل‌انگيزش تا مرز جنون‌آهسته

احساس مي‌کنم، بهترين اتفاق…

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

از قشنگترين حس هاي دنيا اينه که يکي تو زندگيت باشه که تو رو اندازه ي همه ي آدمايي که دوسِت ندارن، دوست داشته

باشه!

 

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

اگر کسي عميقا عاشقتان باشد احساس قدرت ميکنيد در حاليکه اگر عميقا عاشق کسي باشيد احساس شجاعت خواهيد کرد.

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

صبح به ترانه عاشق مي شوم

وبه آفتاب ،به لبخندهاي تو

اين صبح مال توست

ومال من

هرلحظه که باشي ،

صبح همان يک دم است

 

زیباترین اس ام اس های عاشقانه و پراحساس

 

به بعضي آدما نگيم بي احساس

فقط چون ياد گرفتن دلتنگ کسي نشن

يا احساس‌شون رو واسه همه خرج نکنن بهشون نگيم بي احساس

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

ميدانم روزي حسرت مراخواهي خورد

روزي راميبينم

که ميان آه کشيدنهاي گاه وبيگاهت

اين منم که درذهنت تکرارميشوم

توشبيه شاعران

بغض خواهي کردومن

جاي ديگري

درآغوش کشيده خواهم شد..