اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

زیباترین اس ام اس های عاشقانه

زیباترین اس ام اس های عاشقانه

زیباترین اس ام اس های عاشقانه

 

سیاسے ترین اتفاق در من…
لب هاےِ توست…
لبخند ڪه میزنی…
انقلاب مے شود…!

 

ஜ۩۞۩ஜ ஜ۩۞۩ஜ۩۩ www.irannaz.com ۩۩ ஜ۩۞۩ஜ ஜ۩۞ِ۩ஜ

 

تو زن نیستے و نمیدانے
وقتے پیراهن مشڪے ات را میپوشے
و با آن ته ریشِ مردانه و نگاهِ پر جذبه ات
در خیابان قدم میزنے قلبِ من چگونه به تپش در میاید…
حواست نیست ڪه اگر یڪ روز یادت برود بگویے “دوستت دارم”
آنقدر حواسم پرتِ بے مهرے ات میشود
ڪه ساعت ها به میوه هاے نشسته ے تویِ سینڪ ‌خیره میمانم…
زن نیستے و نمیدانے
چه ترسِ وحشتناڪے است
ڪه دفترِ شعرهایت را باز ڪنم
و به توصیفِ زنے برسم ڪه شبیهِ من نیست…
“تو زن نیستے و نمیدانے
یڪ نسیمِ خنڪ در لحنِ بَم تو
تمامِ زنانگے هایم را زمستان میڪند…”

 

۩۞۩ஜ ஜ۩۞۩ஜ۩۩ www.irannaz.com ۩۩ ஜ۩۞۩ஜ ஜ۩۞ِ۩ஜ

 

اِﺣﺴﺎﺱِ ﺧﻮﺑﻴﻪ ﻭَقتے
ﻳﻪ ﻧﻔﺮ،،،،
ﺩِﻟﺘَﻨﮕِﺖ ﻣﻴﺸﻪ..!

ﺍِﺣﺴﺎﺱِ ﺑِﻬﺘﺮﻳﻪ ﻭَقتے
ﻳﻪ ﻧَﻔَﺮ ﻋﺎﺷِﻘِﺖ ﻣﻴﺸﻪ..!

ﺍﻣﺎ ﺑِﻬﺘَﺮﻳﻦ ﺍِﺣﺴﺎﺱ
ﺍﻳﻨﻪ ﮐﻪ ﺑِﺪﻭنے
ﻳﻪ نَفَرهیچوَقت
ﻓَﺮﺍﻣﻮﺷِﺖ ﻧِﻤﻴﮑُﻨﻪ

 

ஜ۩۞۩ஜ ஜ۩۞۩ஜ۩۩ www.irannaz.com ۩۩ ஜ۩۞۩ஜ ஜ۩۞ِ۩ஜ

 

تَنها آرزوےِ مَنی!
وَقتَش رسیده؛
بَرآوَرده شو..

 

ஜ۩۞۩ஜ ஜ۩۞۩ஜ۩۩ www.irannaz.com ۩۩ ஜ۩۞۩ஜ ஜ۩۞ِ۩ஜ

 

من رهگذرِ ڪوچہ
عشـــــــــقم چہ ڪنم

تو آمدے و دل بہ
تو بســــــتم چہ ڪنم

هرجا بروم یاد تو
و اِسم تو آنجاســــت
تو بگو ، بااین همہ
خاطره باید چہ ڪنم …

 

ஜ۩۞۩ஜ ஜ۩۞۩ஜ۩۩ www.irannaz.com ۩۩ ஜ۩۞۩ஜ ஜ۩۞ِ۩ஜ

 

هرچه میگویے ڪه بُگذر
دورے از “او” بهتر است

فال حافظ باز
با شعرے مُجابَت میڪند…

 

ஜ۩۞۩ஜ ஜ۩۞۩ஜ۩۩ www.irannaz.com ۩۩ ஜ۩۞۩ஜ ஜ۩۞ِ۩ஜ

 

ڪاش میشد
حواسم را پرت چیزهاے خوب ڪنم
سبزے بو ڪنم، ڪتاب ورق بزنم
درخت ببینم، نماز بخوانم
یا سرم را به دیوانگے گرم ڪنم
مثلا روے جدول راه بروم
دستهایم را باز ڪنم
سرم را براے ابرها تڪان بدهم و نیفتم

 

ஜ۩۞۩ஜ ஜ۩۞۩ஜ۩۩ www.irannaz.com ۩۩ ஜ۩۞۩ஜ ஜ۩۞ِ۩ஜ

 

یا ڪمے احمق تر شوم
سیگار دستم بگیرم
رو به دیوار دود ڪنم
و وانمود ڪنم رفتنت مرا مَرد ڪرده
اما دیوانه جان خودت ڪه میدانے
خوب شدن من
دیگر ڪار من نیست!

 

ஜ۩۞۩ஜ ஜ۩۞۩ஜ۩۩ www.irannaz.com ۩۩ ஜ۩۞۩ஜ ஜ۩۞ِ۩ஜ

 

تـــــو گناهـــــے ساده هســـــتے وَ مَـــــن
معصومانـــــہ بہ تـــــو مُرتَكِبَـــــم ….

 

ஜ۩۞۩ஜ ஜ۩۞۩ஜ۩۩ www.irannaz.com ۩۩ ஜ۩۞۩ஜ ஜ۩۞ِ۩ஜ

 

به چهار دیوارےِ خودم
عادت دارم..
لطفاً شانه‌هایت را
برایَم ڪنار بُگذار!