اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

زیباترین و جدیدترین نوشته های عاشقانه و رمانتیک

مجموعه : مطالب عاشقانه
زیباترین و جدیدترین نوشته های عاشقانه و رمانتیک

زیباترین و جدیدترین نوشته های عاشقانه و رمانتیک

 

مي شوم بيـدار

و مي بينم کنارم نيستي

حسرتت سر مي گذارد بي تو بر بالينِ من

 

حسين_منزوي

 

زیباترین و جدیدترین نوشته های عاشقانه و رمانتیک

 

سبزه در دست تو و

چشم من اما نگران

 

که گره را به هواي

چه کسي خواهي زد…

 

زیباترین و جدیدترین نوشته های عاشقانه و رمانتیک

 

آغوش وا کن! ابر مرا در بغل بگير!
باراني‌ام شبيه بهاري که پيش روست

مژگان عباسلو

 

زیباترین و جدیدترین نوشته های عاشقانه و رمانتیک

 

 

 

زیباترین و جدیدترین نوشته های عاشقانه و رمانتیک

 

پشت اين پنجره ها

نفس هاي من است

هر بار که دستي

پاک ميکند پنجره اي را،

حجمي از دلتنگي در من

به صدا در مي آيد

 

بهاره عباسي

 

زیباترین و جدیدترین نوشته های عاشقانه و رمانتیک

 

حرفهايم را ميخورم،دلخوري هايم را قورت ميدهم…

نميخوانيش از اين چشم هاي قرمز و نميخوانيش از دوستت دارم هايي که نميگويم…

حرفهايم را ميخورم،

دلخوري هايم را قورت ميدهم

جواب خوبي پرسيدن هايت ميشود خوبم و خوب نبودنم را نميخواني از لب هايي که بوسه نميزند به گونه ات…

حرفهايم را ميخورم،دلخوري هايم را قورت ميدهم…

جاي رژ قرمزم را کرمِ مات ميگيرد نميپرسي دليل اين تغيير ناگهاني را…

حرفهايم را ميخورم،

دلخوري هايم را قورت ميدهم

من زنِ توضيح دادن نيستم،

زنِ لب به گله باز کردن نيستم

تو چرا مردِ پرسيدن نيستي؟؟

 

زیباترین و جدیدترین نوشته های عاشقانه و رمانتیک

 

زیباترین و جدیدترین نوشته های عاشقانه و رمانتیک

 

روبرويم نشست و گفت…

توانستي فراموشم کني؟

حق به جانب گفتم کاملا!

من مدتهاست ديگر به تو فکر نميکنم!

لبخند زد!

گفتم خب…

روزها اصلا به تو فکر نميکنم!

لبخندش کشدارتر شد

گفتم گاهي شب ها، آن هم ممکن است!

لبخند کشدار با برق چشمهاي هاي لعنتي اش همراه شد!

با عصبانيت گفتم…

ميداني چيست ؟

فراموشم شده اي

فقط گاهي در مرگ،خوابت را ميبينم!!

صداي پايت را ميشنوم،

عطر نفس هايت را حس ميکنم و دوباره زنده ميشوم!

کمي نفس ميکشم،ميبينم نيستي،باز…

روز از نو،روزي از نو!

ديدي فراموشت کرده ام!؟

 

#حامد_نيازي

 

زیباترین و جدیدترین نوشته های عاشقانه و رمانتیک

 

زیباترین و جدیدترین نوشته های عاشقانه و رمانتیک

 

برگرديم به زمان هاي قديم

به ما تکنولوژي نيامده جانم…

برايت نامه مينوسم!

از مبدأ معلوم،

به مقصدِ نا معلوم…

عزيزِ جانم؛

سلام

کلام را کوتاه ميکنم!

ملالي نيست جز دلتنگي هاي هر شب و

مرورِ تمامِ خاطراتي که اي کاش از ذهنَت پاک نشده باشد!

همين!

دلتنگِ “تو”،

“من”

 

#علي_قاضي_نظام

 

زیباترین و جدیدترین نوشته های عاشقانه و رمانتیک

 

زیباترین و جدیدترین نوشته های عاشقانه و رمانتیک

 

من از آنهايي نبودم که “دوستت دارم” گفتن بلد باشند

از آنهايي که دستهايشان را حلقه کنند دور گردنِ معشوقشان و نگاهشان را بدوزند در چشمهاش و لب بزنند که :” ميميرم برات “

 

من از آنهايي نبودم که عشوه گري و لوندي بلد باشند ، که بدانند کي و چگونه پلک بزنند که به دلِ معشوق زلزله بيفتد ، چطور با لحنِ دلبر حرف بزنند که قلبِ بيچاره اش از جا کنده شود ،

 

من بلد نبودم براي معشوقم معشوق باشم

اما خوب بلد بودم عاشقي کنم

خوب بلد بودم دلواپسِ قدم به قدمش شوم

خوب بلد بودم براي زمستانش رج به رج عشق ببافم و بپيچم دورِ گردنش

بلد بودم در سردترين روزهاي زمستان با فنجانِ قهوه‌ي موردعلاقه اش جلويِ محلِ کارش ظاهر شوم و در دل قربان صدقه يِ چهره ي خسته اش بروم

بلد بودم چطور دلش را گرم کنم

وقتي که از سرمايِ آدمها دندانهايش بهم ميخورد ..

اما او عاشق نميخواست .. دلگرمي نميخواست ..

دلش يک معشوق لوند ميخواست که او را تا تهِ دنيا دنبالِ خودش بکشاند و آخر سر دلزده شود و برود سراغِ کسي ديگر ..

فقط .. اين روزها که سرد است و کسي نيست دلت را گرم کند با دندانهايت که بهم ميخورد چه ميکني ؟

 

#فاطمه_خرازي

 

زیباترین و جدیدترین نوشته های عاشقانه و رمانتیک