اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

زیباترین شعرهای عاشقانه و دلنشین

زیباترین شعرهای عاشقانه و دلنشین

زیباترین شعرهای عاشقانه و دلنشین

 

برو ای پیچک من
فکر تنهایی این قلب مرا هیچ مکن
روی پیشانی من چیزی نیست
غیر یک قصه پر از بی کسی وتنهایی ….

 

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

فراموش می شویم !

حـقـیـقـت دارد !

کافـی سـت چــمـدان هــایــت را ببــندی

تــا حــاضـر شــونــد ، هـمه

بـــرای ِ از یـــاد بــُـردنــت !

آنـکه بــیشتـر دوستـت می دارد ، زودتــــر !!

 

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

پـنـجـره را بـاز کــن !

ای عاشق در انتظار چه نشستی

در انتظار بادها ی پائیزی

باران های بهاری

برگها ی زرد

و یا شکوفه های ارغوانی

در انتظار کدامی

انتظار بیهوده ست ، پنجره را باز کن

جدار را بشکن

غبار را بشوی

و خاطره ها را به خاطره ها بسپار

تا پایان ، پایانها مانده است

این است زندگی

این است روزگار

 

 

زیباترین شعرهای عاشقانه و دلنشین

 

خیــــال تـو

امشب

دوردست ترین غزلهای من

سر به شانه تو می سایند!

سرنوشت خانه به دوشی ام

در نگاه مهربان تو

رقم خورده است.

بگذار تا همیشه باتو

نه !

با خیال تو خوش باشم.

اینک منم از تو لبریز

با تو سرشار

بی تو اما

صبور و آینه پوش.

بگذار تا همیشه با تو

نه !

با خیال تو خوش باشم .

 

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

رد این عطر را
می گیرم و می آیم !
یا به تو می رسم ،
یا سر از بهشت در می آورم !!

 

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

نابغه ترین مرد تاریخ
مردی ست که کشف کرد
زن ها با گل گرفتن
عمیق تر عاشق میشوند

 

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

عشق یعنی مخاطب به مخاطب همه را رد کنی
ناگهان بر سر یک اسم کمی مکث کنی…

 

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻏــﺰﻝ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ

ﺑﻌﺪ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺮﺩﻧﺶ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻓﺪﺍﯾﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ

ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺍﻭ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻌﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﺎﻋﺮ ﭘﯿﺸﮕﯽ

ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺩﻟﺮﺑﺎﯾﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ

 

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

مدتهاست ، چهره ات را عاشقانه در ذهنم نقاشی میکنم . . . کارم را خوب بلدم . . . بین خودمان باشد ، بدجور سر کشیدن چشمانت گیر کرده ام…