اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

کیک خونه-سفارش آنلاین کیک تازه خانگی

کیک خونه-سفارش آنلاین کیک تازه خانگی

زیباترین شعرهای عاشقانه داغ و جدید

مجموعه : مطالب عاشقانه
زیباترین شعرهای عاشقانه داغ و جدید

زیباترین شعرهای عاشقانه داغ و جدید

 

❤️ دستم را بگیر

………..بـے تـــــــــو

…………….تمام دنیا را

…………هم داشتہ باشم

………………….تهـے دستـــــم ❤️❤️❤️

 

زیباترین شعرهای عاشقانه داغ و جدید

 

. ❤️عشق
چیز عجیبے ست

وقتے از من
دیڪتاتورے مے سازد ، زود رنج
ڪه تنها تو را
انحصارے مے خواهد

از تو
نازڪ دلے
ڪه اشڪ مرا
تاب نمے آورد …

عشق چیز عجیبے نیست
شاید
اما
من و تو
عجیب …
عاشق شده ایم ! ❤️❤️❤️

 

زیباترین شعرهای عاشقانه داغ و جدید

 

❤️ دلیلِ صبح
گاهے من…
گاهے تو….
و گاه دستهاے ماست
ڪہ بہ هم مے پیچد
عشـــق ؛ اولِ صبح
عجیب مے چسبد.. ❤️❤️❤️

 

زیباترین شعرهای عاشقانه داغ و جدید

 

❤️ تا ڪه انگور شود ” مے “
دو سه سالے بڪشد…
” تو “
به یڪ لحظه شدی…
ناب ترین باده ے عشق… ❤️❤️❤️

 

زیباترین شعرهای عاشقانه داغ و جدید

 

❤️آغوش تو
فرودگاه ابرهاست
بغل ڪه بگیرے
تن ویتنامے من را
هیروشیمایے سبز
با یورش خلبان هاے جنگے چشمهاے تو
اتفاق مے افتد
من درجمهورے بازوانت
راے به خواب ابدے مے دهم ❤️❤️❤️

 

زیباترین شعرهای عاشقانه داغ و جدید

 

❤️ مجلس شوراے قلبم ، طرح چشمت را ڪه دید ..
با سه فوریت ..
به ” مجنونِ تو گشتن ” راے داد .. ❤️❤️❤️

 

زیباترین شعرهای عاشقانه داغ و جدید

 

❤️نمیدانے

چطور گیج مے شوم

وقتے هرچه مے گردم

معنے نگاهت

در هیچ فرهنگ لغتے

پیدا نمے شود … ! ❤️❤️❤️

 

زیباترین شعرهای عاشقانه داغ و جدید

 

❤️ درحسرت آغوش تو… هستم بغلم ڪن…
ازعطربروروے تو… مست هستم بغلم ڪن…
ڪے گفتہ ڪہ قرارہ … دور از تو بمونم…
من با احدے … عهدنبستم بغلم ڪن… ❤️❤️❤️

 

زیباترین شعرهای عاشقانه داغ و جدید

 

نمے شود
دوستت نداشت
لجم هم ڪـہ بگیرد از دستت
نهایتش این است ڪـہ
د؋ـتر چـہ ے خاطراتم
پر از ؋ـحش هاے عاشقانـہ مے شود …

 

زیباترین شعرهای عاشقانه داغ و جدید

 

❤️ تو را، گم نخواهــم ڪرد!
در من، مانده اے
خیلے وقت است ڪه، تو را،جسـتجو ڪرده ام
مے بینے، تا نامت را،مے برم دستـــانم، مے لـــرزد!
چقدر شور به پا ڪرده اے ‌❤️❤️❤️

 

زیباترین شعرهای عاشقانه داغ و جدید

 

❤️شاملو نیستم
تا آنچنان ڪه او مے توانست
دوست داشتنم را ڪه در فراسوے مرزهاے تنت
از تو وعده ے دیدارے مے خواست
به بند شعر بڪشم
قبانے نیستم
تا با شعرهایم معناے دوست داشتن را تغییر دهم
و عذر تمامے عاشقانه هایے ڪه در انتظارم هستند را بخواهم
تا به دنبال شعرِ تو بگردم
من فقط شاعرڪے هستم
ڪه اگر غربالے در دست بگیرے از تمامے پرت و پلاهایم
جز یڪ جمله به چیزے نمے رسے
تا با آن چشم در شعر چشمهایت بدوزم و بگویم
دوستت دارم ❤️❤️❤️

 

زیباترین شعرهای عاشقانه داغ و جدید

 

❤️ در دهانت دوستت دارم هاے زیادے پنهان ڪرده اے
ڪہ جز بہ بوسہ ڪشف نخواهند شــد
میبوسمت تــا هــــردو عـــاشـــق شــویــم
تــــو ازبــوســـہ هاے مــــن
مـــن از شنیدن عاشقانہ هاے تــو ❤️❤️❤️

 

زیباترین شعرهای عاشقانه داغ و جدید

 

❤️دوست داشتن
تــــو

زیبا ترین آهنگیست
ڪه در حافظه ے
قـلــبم
ســـیو شده….. ❤️❤️❤️

 

مطالب مرتبط:

 

زیباترین نوشته های عاشقانه برای دلبری

 

شعرهای عاشقانه گلایه از دوری و جدایی

 

جدیدترین شعر عاشقانه و زیبا