زیباترین فانوس دریایی جهان (عکس)

زیباترین فانوس دریایی جهان (عکس)

این فانوس زیباترین فانوس دنیا می باشد.از زمان‌های قدیم تا سالیان متمادی، فانوس‌های دریایی هدایتگر ملوانان در آب‌های بی‌انتها بودند اما این روزها با پیشرفت علوم دریانوردی، دیگر کاربرد سابق را ندارند. گرچه چشمان ملوانان در مسیرهای شبانه به دنیال درخشش این فانوس‌ها نیستند اما در دنیای هنر و معماری این بناها همچنان درخشش و زیبایی گذشته خود را حفظ کرده‌اند.

 

زیباترین فانوس دریایی جهان (عکس)

زیباترین فانوس دریایی جهان (عکس)

زیباترین فانوس دریایی جهان (عکس)

زیباترین فانوس دریایی جهان (عکس)

زیباترین فانوس دریایی جهان (عکس)

زیباترین فانوس دریایی جهان (عکس)

زیباترین فانوس دریایی جهان (عکس)

زیباترین فانوس دریایی جهان (عکس)

زیباترین فانوس دریایی جهان (عکس)

زیباترین فانوس دریایی جهان (عکس)

 

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب