اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

زیباترین نوشته های عاشقانه دلتنگی و دوری

مجموعه : مطالب عاشقانه
زیباترین نوشته های عاشقانه دلتنگی و دوری

زبباترین نوشته های عاشقانه دلتنگی و دوری

 

باهم تعارف که نداریم…!؟
وقتی دوستم نداری
طوری نگاهم نکن که عاشقت شوم
طوری صدایم نکن که دلم بریزد
وقتی خطابت میکنم
بی آنکه صدایت را صاف کنی
یک ‘بله’ی ساده‌ی خشدار
فارغ از ‘جانم’های عاشقانه بگو…!

 

وقتی دوستم نداری
میان کلماتت هیچ قولی نده!
نگو میمانی
نگو مال همیم
چیزی نگو که دلم خوش باشد
مثلا دلم نشکند…
من با دروغ
بیشتر می‌شکنم
بیشتر درد می‌کشم
و بیشتر تو را نمی‌بخشم…!

 

رفیق جان
باهم تعارف که نداریم
صاف و پوست کنده حرف
دلت را بی اغراق ، اقرار کن…!

 

زیباترین نوشته های عاشقانه دلتنگی و دوری

امان از آن روز که آدم خودش را بلد شود …

برسد ته خط، دوباره برگردد و از سر خط شروع کند…

آدمی که راهِ نرفته نداشته باشد ‌روی راحت ترین راحتی دنیا هم به تئوری های روانشناسانه قانع نمیشود

حتی به گرمای یک فنجان قهوه داغ هم زبانِ درد دلش باز نمیشود…

امان از آدمی که دیگر حرفی نداشته باشد با کسی بزند…

آدمی که تا دهان باز کند بشنود ” باز هم خدا را شکر کن ” آدمِ ساکتی میشود که بلند تر میخندد…

امان از خنده هایی که کارش فقط این باشد که فرصتِ سوال کردن را از بقیه بگیرد…

امان از آدمی که شبهایش به خواب نگذرد، تنش نوازش نشود، دلش نلرزد؛ اما دیگر خیلی هم سختش نشود…!

آدمی که در اوجِ لذت بی لذت شود

انتظارِ همه چیز را داشته باشد

و فاصله اخم و لبخندش کم و کمتر شود…

امان از اشکهایی که دیگر فقط برقی گوشه پلک ها بزند و بیخِ گلو آب شود

 

زیباترین نوشته های عاشقانه دلتنگی و دوری

 

يك نفر بيايد و تمام كردن را يادمان دهد!

نقطه گذاشتن و سرِ خط رفتن را

ما اسطوره هايى از نسلِ رابطه هاى بى سر و ته ايم

كم و بيش همه ى ما،

يك رابطه معلق را تجربه كرديم…

نه دلِ كندن داشتيم،

نه توانِ ماندن…

نه دوستش داشتيم و

نه طاقتِ با ديگرى ديدنش را

به خودمان كه آمديم؛

ديديم شيرين ترين لحظه هاى زندگىِ مان را

داديم براىِ آدمى كه بعدترها بى لياقتى اش را ثابت كرد
يك نفر بيايد و

الفباىِ تمام كردن را يادمان دهد!

 

زیباترین نوشته های عاشقانه دلتنگی و دوری

 

گاهي آدم رفته را

حَتي يكبار هم نبايد دوباره ديد

ديدنش

عشقي تازه نميكند كه هيچ

حيرت ميكني

آيا اين تو بودي

كه دوستش داشتي؟

گاهي به همراه يك اتفاق تازه

بالاخره متوجه مي شوي

هميشه هم قديمي ترها قيمتي نيستند

گاهي يك آدم تازه با قلبت كاري ميكند

كه احساس ميكني هيچ وقت

در هيچ كجاي هيچ تقويمي

انقدر خوش حال نبوده اي

 

زیباترین نوشته های عاشقانه دلتنگی و دوری

 

بالاخره یک روز یاد میگیری که با رفتن ها کنار بیایی…

بنظر من وقتی عاشق کسی هستی باید انقدر با او بروی و بیایی که بهت ثابت شود آن آدم برای تو ساخته نشده است…

انقدر بروی و بیایی که بهت ثابت شود و به این باور برسی که آن آدم هیچوقت مثل تصویری که تو ، در تصوراتت از او ساخته ای نیست…

بالاخره از چشمانت سقوط میکند و می افتد و

تو یاد میگیری با نبودن هایش کنار بیایی…

یاد میگیری افسارِ دلت را دستت بگیری و با عقلت جلو بروی و تصمیم بگیری…

انقدر روی احساساتت کنترل پیدا میکنی

و تا زمانی که فردِ مورد نظرت را پیدا نکرده ای دل به هیچ احدی نبندی…!

بالاخره روزی می آید که یاد میگیری خودت را دوست داشته باشی و با قدرت و شهامت مرز‌های خودت را به دیگران نشان دهی…!