اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

سفره عقد در زمان باستان چگونه بوده؟

سفره عقد در زمان باستان چگونه بوده؟

به گزارش ایران ناز جالب است بدانید که در ایران باستان در زمان ازدواج سفره ای به نام سفره گواه که همان سفره عقد است و شامل نگاره اشو زرتشت – كتاب اوستا و كُشتی باز نشده – شمع یا لاله یا چراغ روشن – قند سبز- گلدان گل و سرو – نقل وشیرینی – انارشیرین – یك تخم مرغ – یك عدد قیچی – یك ظرف كوچك آویشن مخلوط با برنج وسنجد – نخ وسوزن سبز – لورك عروسی (مخلوط هفت نوع آجیل شیرین) كه روی آن نقل وشیرینی ریخته شده – گلاب و آینه بود تدارک می دیدند تا مراسم ازدواج که در ایران باستان به آن سور می گفتند برگذار شود .

 

همانطور که لباس عروس سبز رنگ به همراه تور یا پارچه ای سبزرنگ روی سرش و لباس داماد دارای عرقچین سبز بر سر و روی شانه راست او چادرشب یا دستمال سبز بود سفره عقد در ایران باستان نیز سبز رنگ بوده که در پشت سرداماد برادر یا یكی ازبستگان بسیار نزدیك او آن را در یک سینی حمل می کرد .تمام وسایل موجود در سفره عقد یا گواه معانی خاصی داشتند .

 

كتاب اوستا (كتاب آسمانی) و كشتی نشان از آن داشت که عروس و داماد و فرزندانشان تابع قوانین دین و دستورات آن هستند و براساس قوانین دینی عمل خواهند کرد .

 

قند سبز به عنوان هدیه به موبدی كه گواه گرفته بعد از گواه گیری(عقد) تقدیم می شد که نشان سبزبختی وشیرین كامی بوده است .

 

چادرشب یا شال سبز همانطور که چادرشب یا شال سبز را بر شانه داماد می انداختند مفهوم ان نیز مخارج زندگی است که بردوش داماد قرار می گیرد .

 

تخم مرغ نشان مصالحه بین پدر و مادر عروس و داماد است که در زندگی عروس و داماد دخالتی نداشته باشند مگر اینکه از آن ها مشورتی خواسته شود

 

انارشیرین نشانه شیرین كامی و فرزندان زیاد است.

 

برگ آویشن مخلوط با برنج و سنجد ونقل

 

سنجد محرك عشق و دلدادگی ، آویشن خوش بویی و سرزندگی ، نقل نشان شیرین كامی و برنج (درگذشته جو بكارمی بردند) نشانه بركت زندگی که در زمان عقد هنگام خواندن اوستای تندرستی روی شانه عروس و داماد توسط موبد ریخته می شد .

 

نخ و سوزن معنای خیلی جذابی دارد و آن یعنی اگر در زندگی زناشویی عروس و داماد دچار مشکل شدند و یا فاصله ای بینشان ایجاد شد آن را با نخ و سوزن مینوی(معنوی) بدوزند و نگذارند بزرگتر شود.

 

قیچی یعنی عروس و داماد نقش دو تیغه قیچی را داشته و باید زندگی را با همدلی و همکاری پیش ببرند .