اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

سلفی مامور پلیس با مردی در حال خودکشی (عکس)

سلفی مامور پلیس با مردی در حال خودکشی  (عکس)

سلفی مامور پلیس با مردی در حال خودکشی (عکس)

 

یک مامور پلیس در اقدامی بهت اور و متاثر کننده با مردی که در حال آماده شدن برای پریدن از روی پلی مرتفع است ،عکس سلفی انداخت ! به گزارش ایران ناز در کشور ترکیه ماموری به جای کمک کردن به مردی که قصد خودکشی داشت ، با وی عکسی سلفی انداخت ! تصویری تکان دهنده از مامور پلیس ترکیه در حال سلفی گرفتن با فردی که از روی یک پل قصد خودکشی دارد را ببینید :

 

سلفی مامور پلیس با مردی در حال خودکشی  (عکس)

 

این مامور پلیس هرگز خودش را نمی بخشد.چند ثانیه بعد از گرفتن سلفی، این فرد خود را از پل به پایین پرت کرد و جانش را از دست داد!