سوژه های خنده دار از خوش شانسی های عجیب

سوژه های خنده دار از خوش شانسی های عجیب

سوژه های خنده دار از خوش شانسی های عجیب

 

وقتی شانس باهات یار باشه یعنی اتفاق بدی که قراره بیفته به بهترین شکل می افته نه بدترین شکل ، تعریف و توضیح این جمله تصاویری هست که برخی از کاربران فضای مجازی عکسهای متفاوتی را از خوش شانسی خود منتشر کرده اند که هرکدام به یک شکل اتفاق افتاده اند. تصاویر جالب از سوژه هایی که خوش شانسی را تعریف می کنند اب ایران ناز همراه باشید

 

نمیدانیم کجا و چه زمانی این بمب شلیک شده است فقط می دانیم که بدون آسیب و انفجار به این شکل فرود آمده است.

 

سوژه های خنده دار از خوش شانسی های عجیب

 

سقوط قفسه های فلزی و عبور خطر از بیخ گوش خودروی گرانقیمت

 

سوژه های خنده دار از خوش شانسی های عجیب

 

تصور کنید اگر درب یخچال کمی بیشتر باز می شد 🙂

 

سوژه های خنده دار از خوش شانسی های عجیب

 

وقتی کار حساس و پرخطری را با لوازم ایمنی انجام دهید

 

سوژه های خنده دار از خوش شانسی های عجیب

 

این دیگه خود خوش شانسیه

 

سوژه های خنده دار از خوش شانسی های عجیب

 

سوژه های خنده دار از خوش شانسی های عجیب

 

اتفاقی نه چندان غریب و نا آشنا برای بسیاری از کسانی که برای همیشه کلید خود را از دست داده اند ، البته برای این کاربر با خوش شانسی ختم به خیر شد

 

سوژه های خنده دار از خوش شانسی های عجیب