اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

کیک خونه-سفارش آنلاین کیک تازه خانگی

کیک خونه-سفارش آنلاین کیک تازه خانگی

شعرهای عاشقانه و نوشته های با احساس

مجموعه : مطالب عاشقانه
شعرهای عاشقانه و نوشته های با احساس

شعرهای عاشقانه و نوشته های با احساس

 

قول دادم بـہ ڪسے غیر تو

عادت نڪنم

از غم‌انگیــــــــزے این عشق

شڪایت نڪنم

 

من بـہ دنبال تو با عقربـہ ها

مے چرخم

عشــــــق یعنے گلـہ از حرڪت ساعت نڪنم

 

شعرهای عاشقانه و نوشته های با احساس

 

و ڪسے چـہ میداند ڪـہ چـہ توطئـہ یِ قشنگے است ،
“دست” بـہ “یڪی” ڪردن
برایِ “پابندِ” هم بودن . .

 

شعرهای عاشقانه و نوشته های با احساس

 

روزے ڪـہ تو را براے اولین بار دیدم
همان روز
تنها “نقطـہ ضَعـ؋ـ” زندگیم را هم پیدا ڪردم!
لحظـہ اے ڪـہ تو خندیدے
“چالِ”گونـہ ات معلوم شد
و
من “ضَعـ؋ـ” ڪردم…

 

شعرهای عاشقانه و نوشته های با احساس

 

شب هاے بے تو شعر مے نوشم و
مست مے شوم بـہ یاد چشمانت
آسودہ مے خوابم
و بامداد ؋ـردا
باز هم خمار چشم تؤام…

 

شعرهای عاشقانه و نوشته های با احساس

 

زندگے شاید
آن لحظهِ مسدودی‌ست
ڪـہ نگاهِ من ،
در نِے نِیِ چشمانِ تو
خود را ویران می‌سازد …

 

شعرهای عاشقانه و نوشته های با احساس

 

مثل یڪ اتـ؋ـاق خوب…
درست بیـ؋ـت وسط زندگے ام…
طورے ڪـہ اگر خواستم هم…
نتوانم تغییرت دهم…
اتـ؋ـاق ساعتے نباش
اگر اـ؋ـتادی،تا آخر بمان…

 

شعرهای عاشقانه و نوشته های با احساس

 

همیشـہ یا خیلے عجول بودیم!
یا خیلے محتاط…
عجول بودیم و تا یڪے رو پیدا ڪردیم
هر چـہ داشتیم و نداشتیم را بـہ پایش ریختیم
وقتے ڪـہ ر؋ـت محتاط شدیم
خیلے محتاط
آنقدر ڪـہ حتے ڪسانے را هم ڪـہ اهل ماندن بودن
با ڪارهایے ڪـہ خودمان هم میدانستیم اشتباہ است
از خودمان دورشان ڪردیم
آرے ما یڪ مشت عجولـہ محتاطیم…

 

شعرهای عاشقانه و نوشته های با احساس

 

اینروزها
وقتیڪـہ تو را شعر میڪنم
عشقم بـہ تو
بے نهایت میشود
و دوبارہ عاشقت میشوم
چـہ حسِ ؋ـوق العادہ ایست این عاشقی…
.
تو برایم
مثلِ هیچڪس نیستے
و هیچڪس برایم
مثلِ تو نیست…
.
حتّے اگر
تو را میانِ هیاهویِ هزاران نـ؋ـر
گُم ڪردہ باشم
برقِ چشمهایت
راهنمایِ من خواهد بود…
.
همیشـہ دوست دارم
ساعتها در سڪوت و خلوت
بِدور از هیاهویِ آدمها
در انبوهِ این واژـہ هایِ پراڪندہ
دنبالِ نشانـہ اے از تو بِگردم
توئیڪـہ بسیار دوستش دارم
برایِ همین است
شاعر شُدم…