عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

شعرهای زیبا در مورد روز 13 آبان روز دانش آموز

شعرهای زیبا در مورد روز 13 آبان روز دانش آموز

شعرهای زیبا در مورد روز 13 آبان روز دانش آموز

 

صبح روز 13 آبان 1357 ه.ش دانش آموزان در حالي که مدارس را تعطيل کرده بودند روبه سوي دانشگاه نهادند تا بار ديگرپيوندشان را با رهبر بت شکن خويش به جهان اعلام نمايند.

 

شعرهای زیبا در مورد روز 13 آبان روز دانش آموز

 

شعر درباره روز دانش آموز 13 آبان

 

روز روز خوب دانش آموز است

روز خوب 13 آبانروز دانش آموز

روز وحدت روز پيروزي

در تمام پهنه ايران

نوجوانان وطن آن روز

يک زبان فرياد سر دادند

از قفس مرغ رهايي را

بار ديگر بال و پر دادند

آسمان ميهن از آنان

با شکوه و پاک و آبي شد

نور دانش تيرگي را برد

روز ، روز آفتابي شد

ما همين دستان کوچک باز

ميهن ما مي شود آباد

سالروز دانش آموزان

روز خوب ما گرامي باد

 

******************************************************

 

مرغ دانش مي گشايد بال

با تلاش دانش آموزان

آسمان زيبا و زيباتر

مي شود با پرچم ايران

مرغ دانش مي گشايد بال

با تلاش دانش آموزان

آسمان زيبا و زيباتر

مي شود با پرچم ايران

 

******************************************************

 

شعرهای زیبا در مورد روز 13 آبان روز دانش آموز

 

ما دانش آموزيم

ما دانش آموزيم، سربلند و پيروزيم

باغ سبز فرداييم، نونهال امروزيم.

صبح ما بود تابان، قلب ما بود شادان

بخت ما بود خندان، شادکام و بهروزيم.

جان ما گل افشان است، گلشني شکوفان است

در دل زمستان ها، مژده بهاران است.

غنچه هاي اميديم،خوشه هاي خورشيديم

نوبهار جاويديم، باغ ما دبستان است.

با سلاح دانايي، شب چراغ بينايي

با سپاه ناداني، در نبرد دشواريم.

چشم ما بود بيدار، ذهن ما بود هشيار

هوش ما بود سرشار، پرتوان و پرکاريم.

قدر زندگاني را، قيمت جواني را

معني شکفتن را، ما هميشه ميدانيم.

اوج علم و دانش را، قله هاي بينش را

راه سعي و کوشش را، رهنورد و پويانيم.

درس تازه آموزيم، گنج دانش اندوزيم

در سياهي غفلت، گوهر شب افروزيم.

از تلاش و سعي ما، روز نو شود بر پا

قصه گوي فرداها، مژده بخش نوروزيم.

ما دانش آموزيم، سربلند و پيروزيم

باغ سبز فرداييم، نونهال امروزيم.

صبح ما بود تابان، قلب ما بود رخشان

بخت ما بود خندان، شادکام و بهروزيم